Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ OLUŞUMUNDA ILO VE AB NORMLARININ ETKİSİ

Bu çalışmada ILO ve AB’nin İSG ile ilgili çıkarmış oldukları sözleşme ve direktifler ele alınarak, Türkiye’nin yasal mevzuatında yer alan mevcut ILO sözleşmeleri ve AB direktifleri karşılaştırılıp incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin yasal İSG mevzuatı içerisinde kabul etmiş olduğu 6331 sayılı yeni İSG yasası ele alınmıştır. 6331 sayılı İSG yasasının, ILO ve AB normlarına uygunluğu hususunda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda kabul edilen sözleşme ve direktiflerin hayata geçirilmesinde bazı eksiklikler tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
ILO, AB, İSG, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri