Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OECD ÜLKELERİNİN ÇEŞİTLİ SAĞLIK VE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gelişmişlik göstergesi olarak ifade edilen değişkenler açısından ülkelerin mevcut durumu analiz edildiğinde bazı göstergeler açısından iyi performansa sahip ülkelerin farklı göstergeler açısından düşük performans sergilediğini görmek mümkündür. Bu nedenle birden fazla kriterin aynı anda değerlendirmeye tabi tutulması daha faydalı ve kullanışlı sonuçlar verecektir. Bu çalışma ile OECD üye ülkelerinin temel sağlık göstergeleri, yaşam memnuniyeti, sağlık ve sosyal alanda sahip oldukları istihdam düzeyi gibi gelişmişlik ölçütü sayılabilecek kriterler açısından bir değerlendirme yaparak sıralanması amaçlanmıştır. Ülkelerin sıralaması gri ilişkisel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda doğumdan beklenen yaşam süresi, toplam sağlık ve sosyal istihdam, algılanan sağlık durumu, yaşamdan memnuniyet düzeyi, anne ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve kaybedilen potansiyel yaşam yılları değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Değerlendirilen göstergeler açısından en iyi durumda olan ülkeler Norveç, İsviçre ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkeleri olurken; Macaristan, Türkiye ve Meksika son sıralarda yer almıştır.Anahtar Kelimeler
OECD, Gri ilişkisel analiz, Sağlık göstergeleri, Sosyal göstergeler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Indexed

    IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


    Indexed

    IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


    Indexed

    IDEAStudies is indexed by Science Library Index


    Indexed

    The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


    Indexed

    The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


    Indexed

    The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

    Root Indexing


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


    Indexed

    IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


    Indexed

    The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


    Indexed

    The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri