Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AHLAKİ TEHLİKE SORUNU

Dünyada küreselleşmenin artışı ile birlikte ülkelerde asimetrik bilgi ve ahlaki tehlike sorunları da artış göstermiştir. Literatürde finansal krizler üzerinde etkisi olduğu tespit edilen Ahlaki Tehlikenin uygulanan mikro tasarruf politikalarında da olumsuz etkileri olduğu ve politikaları başarısızlığa uğrattığı bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanmakta olan mikro tasarruf politikalarından Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde Ahlaki Tehlikenin rolünü belirlemektir. Çalışma zorunlu bireysel emeklilik sisteminin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan kayıpların sebeplerini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışmada ilk olarak tasarruf politikalarından, daha sonra Ahlaki Tehlike sorunundan ve Türkiye’de uygulanan Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden bahsedilmiştir. Çalışmanın evreni Kırşehir kamu çalışanları olarak belirlenmiştir. Çalışma da anket uygulanarak veriler toplanmıştır. 124 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda zorunlu kelimesinin yarattığı olumsuz algı ve daha önce bireysel emeklilik sistemine kayıtlı olunması Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Ahlaki Tehlikenin sebepleri olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilip yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Finansal Krizler, Tasarruf Politikaları, Ahlaki Tehlike, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri