Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İNDİGO LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı literatüre yeni bir kavram olarak eklenen indigo liderlik davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisinin olup olmayacağını tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan hipotezleri test etmek için Gaziantep ilinde büyük alışveriş merkezi bünyesindeki işletmelerde yönetici pozisyonundaki 259 kişi üzerinde anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz bulguları indigo liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca indigo liderlik davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde %42,6 oranında pozitif yönde etki ortaya çıkarabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
İndigo Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık

Kaynakça

Fettahlıoglu, O.O. & Budak, G., (2015). Indigo Leadership and Indigo Leadership Scale, The International Journal Of Business & Management, 3(6), 176-185.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri