Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE TARIMSAL MAL TİCARETİNİN VE HAYVANCILIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1990-2014)

OECD/FAO (2017) yayınladığı raporda tarım ticaretinin artmaya devam edeceğini, ancak geçmişe kıyasla bu artışın daha yavaş bir oranda gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada da tarım ticaretinin ve hayvansal üretimin Türkiye ekonomisi açısından önemi ele alınmıştır. Yöntem olarak Johansen Eş-bütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. Johansen Eş-bütünleşme testi sonucunda değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Granger Nedensellik testi sonucunda kısa dönemde değişkenler arasında bir nedensellik bulunamamıştır. Uzun dönemde ise gayri safi yurtiçi hasıladan ve hayvansal üretimden tarım ticaretine doğru nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştırAnahtar Kelimeler
Tarım Ticareti, Hayvansal Üretim, Ekonomik Büyüme, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri