Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PERSONALITY OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN ENTREPRENEURSHIP TRAINING COURSES TO ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES )

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  & Alican AFŞAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Alican AFŞAR, (2017). GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 3, p. 1-16. Doi: 10.26728/ideas.10.
2793    1921


Özet

Bu çalışmanın amacı, girişimcilik eğitimi kurslarına katılan bireylerin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerine olan ilişki ve etkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda Kahramanmaraş İl Merkezinde belirli bir dönemde girişimcilik eğitimi alan 111 bireye anket uygulanmıştır. Anketimizde öncelikle demografik bilgiler daha sonrasında ise girişimcilik eğilimleri ve kişilik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonuçları rakamlarla kodlanarak, bireylerin verdikleri yanıtlara göre bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket programına aktarılarak güvenirlilik, frekans, Korelasyon ve Regresyon analiz yöntemi kullanılarak test edilmiş ve veri kaybı ya da yanlış kodlama hatalarına karşı sağlaması yapılmıştır. Girişimcilik eğitimine katılan bireylere uygulan bu çalışmanın sonuçlarına göre “kişilik özellikleri” ve “girişimcilik eğilimlerinin” birbirleriyle pozitif yönlü anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi bulguları kişilik özelliklerinin, girişimcilik eğilimleri ve alt boyutları üzerinde açıklayıcı olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Kişilik

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship and effects of the personality traits of entrepreneurship training courses on entrepreneurial tendencies. In this context, a questionnaire was applied to 111 individuals who had trained entrepreneurship at Kahramanmaras City Center at a certain period. In our survey, first there is questions about demographic information and it is followed by questions about entrepreneurial tendencies and personality traits. The results of the questionnaire were encoded with numbers and analyzed by using reliability, frequency, correlation and regression analysis method and transferred to the SPSS 21.0 package program in computer environment according to the answers given by the individuals and validation was done against data loss or wrong coding mistakes. According to the results of this study which is applied to the individuals participating in entrepreneurship education, personality traits and entrepreneurial tendencies are positively significant related to each other. Regression analysis findings show that personality traits are explanatory on entrepreneurial tendencies and its sub-dimensions.Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Personality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri