Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL KİMLİK VE GÜVEN ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL IDENTITY AND TRUST ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION )

Yazar : Özgür DEMİRTAŞ  & D.Mehmet BİÇKES & Celal YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8
Sayfa : 274-285
433    366


Özet

Rekabetin küresel bir nitelik kazanmasıyla birlikte, örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede kullanabilecekleri temel yeteneklerin önemi son derece artmıştır. Temel yeteneklerin oluşturulmasında ve korunmasında anahtar işlev hiç kuşkusuz çalışanların örgütü ve örgütün faaliyetlerini sahiplenmeleri yani örgütle özdeşleşmeleridir. Bu çalışmanın amacı, akademik personel örneğinde, örgütsel kimlik ve güven algılamalarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini analiz etmektir. Araştırma bulguları, örgütsel kimlik ve örgütsel güven algılamalarının örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan Kruskal-Wallis farklılık analizleri sonucunda ise yaş bağımsız değişkeni itibariyle örgütsel aidiyet algısında farklılıkların olduğu, ayrıca akademik unvan bakımında da örgütsel güven ve özdeşleşme düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgulara dayanarak, örgütsel güven ve örgütsel kimlik algılamalarında meydana gelen olumlu bir gelişmenin örgütsel özdeşleşmeyi de arttırabileceği söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel kimlik, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme

Abstract

In today’s world, core competence of afirm is an important tool to achieve sustainable strategic advantage in the market. In order to establish the core competence of a firm, organizational identification comes to the front as an important topic. Thus, in this study we aimed to examine the influence of organizational identity and trust on organizational identification. The data were collected through a survey from academic staff working at a public university. Regression analyses demonstrate that organizational trust and organizational identity perceptions have increased the level of employee’s identification. In the analysis of Kruskal-Wallis, it was determined that there is a difference in organizational identity perceptions within the context of independent variable age and that there is a significant difference between organizational trust and identification levels of the participants, considering their academic titles. In accordance with these findings, we can assert that the positive outcomes on organizational trust and organizational identiy will be heighten the levels of organizational identification.Keywords
Organizational Identity, Organizational Trust, Organizational Identification

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri