Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAYİ – ENDÜSTRİYEL TOPLUMDA ÇALIŞMA ETİĞİ DEĞERLERİNİN ANALİZİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
(ANALYSIS OF WORKING EFFICIENCY VALUES IN INDUSTRIAL - INDUSTRIAL SOCIETY: SAKARYA UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Sinan YAZICI  & Nikolin AGALLİJA  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 23-37
2607    1433


Özet

Bu araştırma temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak araştırmanın konusu, problemi ve amacı konusunda kısa açıklamalar yapılmıştır. İkinci araştırmanın yöntemi ve bilgi toplama teknikleri bağlamında bir açıklama getirilmiş, üçüncü olarak araştırmanın hipotezleri konusunda belirlemeler yapılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde, araştırmanın kavramsal çerçevesi içinde temel kavramsal açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak sanayi toplumu ve çalışma değerleri ele alınmış çalışma kavramı ve çalışma ahlakı üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kavramsal çerçevenin ikinci kısmında çalışma değerleriyle ilgili yaklaşımlara yer verilmiş; bu bağlamda Protestan çalışma ahlakı, Kalvist yaklaşım, Lutheryan yaklaşım, Püriten yaklaşım konularında açıklamalar yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kapitalizm, Sanayi Toplumu, Çalışma Etiği, Protestan Ahlakı

Abstract

This research mainly consists of three parts. First, brief explanations have been made about the topic of the research, the problem and the purpose. An explanation was given in the context of the second research method and information gathering techniques, and the third was made about the hypothesis of the research. In the second part of the research, basic conceptual explanations were made within the conceptual framework of the research. In this context, firstly, the concept of work and ethics of work are discussed, in which industrial society and work values are discussed. In the second part of the conceptual framework, approaches related to the work values are given; In this context, Protestant work ethics, Kalvist approach, Lutheran approach, Puritan approach were explained.Keywords
Capitalism, Industrial Society, Working Ethics, Protestant Ethics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri