Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF CURRENT SITUATION OF SUSTAINABILITY REPORTING IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS UPON BANKS INCLUDED IN BIST SUSTAINABILITY AND BIST 100 INDICES
(TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ GÜNCEL DURUMUNUN BELİRLENMESİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİST 100 ENDEKSLERİNE DÂHİL BANKALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ )

Yazar : Mustafa Tevfik KARTAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 376-387
728    585


Özet

Birçok alanda öncü sektörlerden biri olan bankacılık sektörü, sürdürülebilirlik raporlamasını yüksek özen ve önemle ele almaktadır. Bu durumu dikkate alarak, bu çalışma Türk bankalarında sürdürülebilirlik raporlamasının mevcut durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik ve BIST 100 Endekslerine dâhil bankaların sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

BIST Sürdürülebilirlik ve BIST 100 Endekslerinde sadece 9 adet halka açık banka bulunduğu belirlenmiştir. Türkiye'de en eski bankanın 1924'te kurulmasına rağmen, Türkiye'de ilk sürdürülebilirlik raporunun 2008 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye Garanti Bankası dışındaki bankaların çoğu 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla 2017 sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamamıştır. Bunlara ek olarak, bankaların yarısının temel konsepte sahip sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamayı tercih ettiği, bankaların diğer yarısının kapsamlı konsepte sahip raporları yayınlamayı tercih ettiği, böylece Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan raporlama kurallarını uyguladıkları belirlenmiştir. Son olarak, sürdürülebilirlik raporlaması yapmayan ICBC Türkiye Bankası dışındaki tüm bankaların hem Türkçe hem de İngilizce olarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırladıkları belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Sürdürülebilirlik Raporlaması, BIST İndeksleri, Türkiye, Türk Bankacılık Sektörü

Abstract

The banking sector, which is one of the leading sectors in many areas, handles sustainability reporting with high care and importance. Taking into consideration this condition, this study aims to evaluate the current situation of sustainability reporting in Turkish banks. In this context, sustainability reports of banks included in Borsa İstanbul (BIST) Sustainability and BIST 100 Indices are examined by using content analysis method.

It is defined that there are only 9 publicly traded banks included in both BIST Sustainability and BIST 100 Indices. It is determined that although the oldest bank was established in 1924 in Turkey, the first sustainability report was published in 2008 in Turkey. Also, most of the banks excluding Türkiye Garanti Bankası have not published their 2017 sustainability reports as of April 2018 yet. In addition to these, it is stated that half of the banks preferred to publish sustainability reports having core concept while another half of the banks preferred to publish their reports having the comprehensive concept which means that banks apply to report guidelines published by Global Reporting Initiative (GRI). As a last, it is defined that all banks excluding ICBC Turkey Banks, which does not report sustainability have been preparing sustainability reports both in Turkish and English.Keywords
Banking, Sustainability Reporting, BIST Indices, Turkey, Turkish Banking Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri