Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KAMU HASTANELERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
(PERFORMANCE ANALYSIS IN PUBLIC HOSPITAL BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS )

Yazar : Aslı KÖSE ÜNAL  & Enver AYDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 388-399
487    565


Özet

Çalışmanın amacı, 2013 yılı itibariyle kamu hastanelerinin yönetim yapısındaki değişimin 2014 yılını da içerecek şekilde sağlık hizmeti performans sonuçlarına yansımasını değerlendirmektir. Performans değerlendirmesinde Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Kurulan model EMS programından yararlanılarak çözülmüştür. Sağlık  Bakanlığı devlet ve eğitim araştırma hastaneleri gibi karar verici birimlerde 2013 ve 2014 yılını içeren verilerden yatak sayısı, hekim sayısı, muayene sayısı, ameliyat sayısı gibi sağlık hizmeti üretim sürecine yönelik girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak performans değerlendirilmesi yapılmıştır. 2013-2014 yılları devlet ve eğitim araştırma hastaneleri girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getirili etkinlik skorlarına göre etkin olduğu belirlenen hastane sayısı 64’dür. 2013-2014 yıllarındaki etkinlik skorlarındaki değişim oranlarına bakıldığında 45 hastanede azalma ve 49 hastanede ise artış olduğu belirlenmiştir. Devlet ve eğitim araştırma hastaneleri 2013-2014 yılları ölçeğe göre sabit getirili etkinlik skorlarına göre etkin olduğu belirlenen hastane sayısı 35’dir. 2013-2014 yıllarındaki etkinlik skorlarındaki değişim oranlarına bakıldığında 66 hastanede azalma ve 54 hastanede ise artış olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kamu Hastaneleri, Sağlık Hizmeti, Performans, Veri Zarflama Analizi

Abstract

The purpose of the study is to assess reflection of the change in the management structure of the public hospitals as of 2013 on the performance results of the healthcare service covering 2014. Data Envelopment Analysis was used to evaluate of the performance of hospitals. The established is model is solved using EMS program. Performance assessment is made by using input and output variables for the production process of healthcare services, such as number of beds, number of physicians, number of examinations and operations, etc. in decision-making units such as the state and training research hospitals including 2013 and 2014. According to variable-yield activity scores based on the input-oriented scale of state and training research hospitals for 2013-2014, number of hospitals determined as effective is 64. When we look at the rates of change in activity scores in 2013-2014, it is determined that 45 hospitals have a decrease while 49 hospitals have an increase. According to the fixed-yield activity scores based on state and training research hospitals scale of 2013-2014, number of hospitals determined to be effective is 35. When we look at the rates of change in activity scores in 2013-2014, it is determined that 66 hospitals have a decrease while 54 hospitals have an increase.Keywords
Public Hospitals, Health Service, Performance, Data Envelopment Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri