Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POST-YAPISALCI KURAM İLİŞKİSİNDE FEMİNİZM
(FEMINISM IN RELATION STRUCTUALIST THEORY )

Yazar : Merve KAPLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 452-462
993    1104


Özet

Postyapısalcı feminizmin kökenleri Yeni Fransız Feminizmine dayanmaktadır. Postyapısalcılık; yapısalcılık, yapısöküm çerçevesinde psikanaliz, dilbilim, edebiyat, kültür, kişilik, siyaset ve diğer alanlar arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bir anlatım şeklidir. Bu bağlamda yapısöküm ikilikleri ifade eden kendisine iki farklı aşamadan geçilerek sonuçlar elde edilen bir tanımlamadır. Çalışmada, postyapısalcı anlatıların izin verdiği ölçüde eklektik bir yöntem izlenmiştir. İlk bölümünde postyapısalcılık ve feminizm konusu ele alınmış ikinci ve üçüncü bölümde postyapısalcı anlatının ne olduğu düşünürler tarafından kuramsal olarak irdelenmiş son bölümde ise postyapısalcı feminizme eleştiriler yöneltilmiştirAnahtar Kelimeler
Yapısalcılık, Yapısöküm, Postyapısalcılık, Feminizm

Abstract

The origins of poststructuralist feminism ara based on the New French Feminism. Poststructuralism; structuralism is a form of expression aiming to reveal the relations between psychoanalysis, linguistics, literatüre, culture, personality, politics and other fıelds in the framework of deconstruction. İn this context, deconstruction is a definition that expresses the results obtained by passing through two different stages which expresses the dualities. In the study, an eclectic method was followed to the extent allowed by poststructural accounts. In the fist part, poststructuralism and feminism are discussed. In the second and third part, what is the poststructural narrative is theorectically examined. In the last section poststructuralist feminism criticism is directed.Keywords
Structuralism, Deconstruction, Postsructuralism, Feminism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri