Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZAR YÖNLÜLÜK VE ÖRGÜT STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA -Kaynak Tabanlı Görüş Perspektifinde-
(THE EFFECT OF MARKET ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE: A RESEARCH - With the Perspective of Resource-Based View - )

PAZAR YÖNLÜLÜK VE ÖRGÜT STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA -Kaynak Tabanlı Görüş Perspektifinde-

 
Yazar : Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 437-451
DOI Number: :
Cite : Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU , (2018). PAZAR YÖNLÜLÜK VE ÖRGÜT STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA -Kaynak Tabanlı Görüş Perspektifinde-. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 9, p. 437-451. Doi: 10.26728/ideas.129.
998    9359


Özet

Stratejik yönetim ve stratejik pazarlama yazınında temel soru  işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını nasıl elde ettikleri ve bunu nasıl  sürdürdürdükleridir. Bu soruya cevap bulabilmek için işletme performansı ile örgüt stratejileri ve pazar yönlülük üzerine  ampirik çalışma gerçekleştirilmiştir. Pazar yönlülük ve örgüt strateji seçimi işletmelerin rekabet avantajı yaratmada, yeni mal ve\veya hizmetler, yeni pazar alanları ve fırsatları yaratma uygulamaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Antalya ili organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren imalat işletmelerin de pazar yönlülük ve örgütsel stratejilerin işletme performansı üzerindeki olası etkilerini ve pazar yönlülüğün örgüt stratejisi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik ampirik bir çalışmadır.

Çalışma 280 imalat işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kısmi en küçük kareler yöntemi ile model testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; araştırmada oluşturulan 3 araştırma hipotezi, pazar yönlülüğün, örgüt stratejisi ve işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisinin olduğu ve örgüt stratejisinin de işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif bir ilişkisinin olduğu görülmüş ve oluşturulan araştırma modeli doğrulanmıştırAnahtar Kelimeler
Pazar Yönlülük, Örgüt Stratejisi, İşletme Performansı

Abstract

The key questions in the strategic management and strategic marketing literature are how businesses have achieved and sustained sustainable competitive advantage. In order to find answers to these questions, an empirical study has been conducted on business performance, organizational strategies and market orientation. Market orientation and organizational strategy selection emerge for businesses with the practices of creating competitive advantage, new goods and/or services, and new market areas and opportunities. The purposes of this empirical study are to determine the possible effects of market orientation and the organizational strategies on the business performance in the manufacturing enterprises operating in the Antalya Provincial Industrial Zone and to specify the effect of the market orientation on the organizational strategy.

The study was carried out in 280 manufacturing enterprises. In the study, the model test was performed by using the partial least squares method. According to the results of the 3 research hypotheses of the study, it was found that market orientation, organizational strategy and business performance had a direct and positive impact on business performance and that organizational strategy had a direct and positive relationship with the business performance; and thus, the research model was validated.Keywords
Marketing Orientation, Organizational Strategies, Business Perrformance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri