Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND PRESENTEEISM: A FIELD RESEARCH )

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 
Yazar : Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  & Mustafa TAŞLIYAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 474-484
DOI Number: :
Cite : Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Mustafa TAŞLIYAN, (2018). PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 9, p. 474-484. Doi: 10.26728/ideas.132.
964    701


Özet

İş yaşamı içerisinde çeşitli örgütsel ve çevresel faktör ile etkileşim içerisinde olan çalışanlar yapıları nedeni ile biyolojik ve psikolojik olarak diğer bireylerden daha hassas konumdadırlar. Örgütlerde devamlılığın sağlanması çoğu üretim girdisi gibi insan unsurunun da istikrarına bağlıdır. Bu yüzden özünde psikolojik sözleşme ve presenteeism kavramına yönelik çalışmalar oldukça önemlidir. Presenteeism, hastayken işgörenin işe devam etmesi ve buna bağlı olarak verimliliğin azalması olarak tanımlanmıştır. Psikolojik sözleşme ise, “İş akdinde sözlü, yazılı, davranışsal ve tutumsal iletilerin yorumlanması ve algılanması ile organizasyonun ve bireyin yükümlülükleriyle ilgili kişi tarafından oluşturulan zihni beklentiler kümesi” şeklinde ifade edilebilir. Bu çalışmanın temel amacı, presenteeism ve psikolojik sözleşme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilde faaliyet gösteren beş yıldızlı iki otelde 142 çalışan üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veri elde etmek adına, Millward ve Hopkins (1998) tarafından geliştirilen 17 maddelik “psikolojik sözleşme ölçeği” ile Koopman vd. (2002) tarafından geliştirilen 6 maddelik “presenteeism” ölçekleri kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Presenteeism, Psikolojik Sözleşme, İşgörenler

Abstract

Employees who interact with many organizational and environmental factors in working life are more sensitive than other peoples because of structure of the human as biological and psychological. Ensuring continuity in the organization depends on stable of human factor as well as many of production inputs. Therefore, researches that include psychological contract and presenteeism are very important. Presenteeism is defined as the continuation of the occupation during the illness and consequently the decrease in productivity. We can describe pyschological contract as “It is a unparalleled individual mental prospect cluster which is forming about organization and employee himself/herself responsibilty with interpreting and perceiving spoken, written, attitudal and behavioral messages in worklife relationships. The main purpose of this study is to examine the relationship between presenteeism and psychological contract. For this purpose, a questionnaire was applied to 142 employees working in two five-star hotels located on the Mediterranean coast. The results obtained from the questionnaire were analyzed using the SPSS. Psychological contract scale consisting of 17 items, which was developed by Millward and Hopkins (1998) and presenteeism scale consisting of 6 items, which was created by Koopman et all. (2002) was used to collect data.Keywords
Presenteeism, Psychological Contract, Employees

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri