Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY )

Yazar : Suzan ERGÜN  & Cebrail TELEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 485-493
308    353


Özet

Turizm, bir ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda gelişme kaydetmesini sağlayan önemli bir sektördür. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde turizm gelirleri, dış açıkların giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ekonomik büyümenin artırılmasında önemli rol oynar. Bu çalışmada amaç, ekonomi literatüründe sıkça tartışma konusu olan turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Türkiye ekonomisi için incelenmesidir. Bu amaç için, 2003-2017 arası üçer aylık veriler kullanılarak, VAR analizi, etki-tepki analizi yapılmış ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin bulunabilmesi için Granger Nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin turizm gelirleri ile ekonomik büyümesi arasında nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Elde edilen bu sonuç, turizm gelirlerinin Türkiye’de ekonomik büyümenin önemli bir kaynağı olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, VAR Analizi, Granger Nedensellik Analizi

Abstract

Tourism is an important sector that enables an country to develop in economic, social and cultural fields. When considered economically, tourism revenues play an important role in eliminating external deficits, reducing unemployment and increasing economic growth. The purpose of this study is to examine the effect of tourism revenues on economic growth for the Turkish economy, which is frequently discussed in the economic literature. For this purpose, VAR analysis, effect-response analysis were performed using three-month data from 2003 to 2017 and Granger Causality analysis was conducted to find causality relation between variables. According to the results obtained, the causality relation between Turkey's tourism revenues and economic growth was found. This result shows that tourism revenues are an important source of economic growth in Turkey.Keywords
Tourism Revenues, Economic Growth, VAR Analysis, Granger Causality Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri