Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI: MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ
(An ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING TOOL: MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING )

Yazar : Nurcan SÜKLÜM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 10
Sayfa : 27-39
514    593


Özet

Geleneksel anlamda işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli faktörün finansal performans olduğu düşünülse de, günümüzde bu anlayış yerini sürdürülebilir, çevreye duyarlı işletme yönetimi anlayışına bırakmıştır. İşletmeler faaliyet alanları doğrultusunda üretimlerini yapabilmek için doğal kaynakları tüketmekte ve çevreye zarar vermektedir. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı yönetim anlayışı doğrultusunda işletmeler çevresel etkilerini kontrol etmek durumundadırlar. Çevre yönetimi muhasebesi bu konuda işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin hem finansal hem de çevresel performanslarını izleyebilecekleri bir yöntem olan çevre yönetim muhasebesi yöntemlerinden birisi olan malzeme akış maliyet muhasebesi teorik olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi, Çevre Muhasebesi, Çevre Yönetim Muhasebesi

Abstract

Although it is traditionally considered that financial performance is the most important factors so that the enterprises could survive, today, this perception has been replaced by the understanding of sustainable and environmentally-conscious business management. The enterprises consume natural resources and damage the environment in order to be able to make productions related to their areas of activity. In the direction of sustainability and environmentally-conscious management approach, the enterprises are also required to control their environmental performance. Environmental management accounting helps businesses in this area. In this study, the application of material flow cost accounting, which is one of the environmental management accounting methods enabling the enterprises to track both their financial and environmental performance, has been evaluated theoretically in enterprises.Keywords
Material Flow Cost Accounting, Environmental Accounting, Environmental Management Accounting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri