Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN ÖRNEĞİ
(PRIVATIZATION IN SELECTED TRANSATION ECONOMIES EXAMPLE OF KYRGYZSTAN,KAZAKHSTAN AND TURKMENISTAN )

Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR  & Hatice DİLAVER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 10
Sayfa : 1-19
113    115


Özet

Kamu politikaları 1980’li yıllarda Keynesyen yaklaşımdan piyasa ekonomisine dayalı yaklaşımlara doğru kaymıştır. Bu yıllarda politik rejimlerine ve sosyoekonomik durumlarına bakmaksızın, birçok ülke kamu kesimini daraltmaya ve piyasa ekonomisini güçlendirmeye çalışmıştır. Ülkeler kamu kurumlarını özelleştirerek piyasa ekonomisi mekanizmasını yerleştirmeyi amaçlamışlardır. Sosyalist model yapısından ve iç dinamiklerinden dolayı kendi sonunu hazırlamıştır. Sosyalist ülkeler 1960’lı yıllardan itibaren ekonomik sistem için çözüm arayışlarında bulunmuşlar, ancak reform denemelerinde başarısız olmuşlardır.SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) komünist partisi genel sekreteri Mihail Gorbaçov komünist partinin 1989 yılındaki 27. kongresinde ekonominin kısmi tedbirlerle düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, kapsamlı ekonomik değişimlerin başlatmasını önermiştir. Küreselleşen dünyada hantallaşan kamu sektörü, büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Birçok ülkede; devlet işletmelerinin özelleştirilmesinin amacı vatandaşların yaşama standartlarını geliştirmek ve daha yüksek bir büyüme oranı elde etmektir. Bilindiği gibi; özelleştirme sürecinde hükümet, toplumdaki rolünü azaltmaktadır. Bu anlamda bu çalışma geçiş ekonomisinde özelleştirme sürecini analiz edecektir.Anahtar Kelimeler
Geçiş Ekonomileri,Piyasa Ekonomisi,Sosyalizm,Karma Ekonomi,Ekonomik Liberalizm

Abstract

In the 1980s , public policies switched from Keynesian approach to market economy approach. With1980's have been years since public policy shifted from Keynesian approach to market economy-based approaches. Regardless of political regimes or socio-economic initiatives, many countries have taken measures to reduce the public sector and strengthen the market economy. For this reason, privatization has been the phenomenon of our century. The ultimate goal of privatization is to place the market economy mechanism. When the analysis of the socialist model is made, it is understood that the system which forms the basis of this model has prepared its own end due to its internal dynamics. In socialist countries, the search for solutions and reform experiences have failed since the 1960s.In 1989, the Communist Party of the USSR (Soviet Socialist Republics Union) was founded on the 27th. at the Congress, Mikhail Gorbachev suggested that the economy should start comprehensive economic reforms by determining that it is not possible to correct it with partial measures. The public sector, which has become cumbersome in the globalizing world, has faced great challenges. The aim of privatization of state enterprises in many countries is to improve the living standards of citizens and achieve a higher growth rate. As is known, the government reduces its role in society during the privatization process. In this sense, this study will analyze the privatization process in the transition economy.Keywords
Transition Economies , Market Economy, Socialism, Mixed Economy, Economic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 539 673 66 66 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri