Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM SEKTÖRÜNÜN KAHRAMANMARAŞ EKONOMİSİNE KATKISI
(THE CONTRIBUTION OF THE TOURISM SECTOR TO THE KAHRAMANMARAŞ ECONOMY )

Yazar : Abdülkadir TEKEREK  & Nusret GÖKSU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 10
Sayfa : 40-46
509    830


Özet

Bu çalışmada hem millî ekonomiyi kalkındırma hem de kültür, sanat ve turizm unsurlarıyla dünyada sevgi ve barışın istikrarı için katkı sağlayan turizm kavramının ne ifade ettiği, ne zamandan beri kullanıldığını, turizm şekillerini ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren turizm çeşitleri incelenmiştir. Akdeniz Kentinin doğusunda yer alan ve tarih boyunca sık sık el değiştiren bu şehir, uygarlıkların izlerini günümüze taşıyan, zengin mirası ve muazzam doğal kaynakları ile farklı turizm çeşitlerine ev sahipliği yapmıştır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Ekonomik Katkı, Kahramanmaraş

Abstract

In this study, it is examined what the tourism concept contributes to the stability of love and peace in the world with the elements of culture, art and tourism as well as the development of the national economy and how it has been used, the types of tourism and the types of tourism in Kahramanmaraş. This city, which is located in the east of the Mediterranean City and has changed its hands frequently throughout history, has carried the traces of civilizations to the present day, and has hosted a variety of different kinds of tourism with its rich heritage and enormous natural resourcesKeywords
Tourism, Economic Contribution, Kahramanmaraş

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri