Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE REVERSE MORTGAGE SYSTEM AS A RETIREMENT INSTRUMENT APPLICABILITY IN TURKEY
(BİR EMEKLİLİK ARACI OLARAK TERSİNE MORTGAGE SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ )

Yazar : Gamze ŞEKEROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 10
Sayfa : 47-52
528    374


Özet

Konut piyasasının durumu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sık sık dile getirilen konulardan birisidir. Gerek bölgesel nüfus artışlarından, gerekse de göçlerden dolayı konut ihtiyacı sürekli artmaktadır. Nitekim artan bu ihtiyaçları karşılamak üzere yapılan konutlar ve bu konutları satın almada karşımıza çıkan konut finansmanı yöntemlerinden birisi de ipotekli konut finansmanı sistemi olarak bilinen Mortgage sistemidir. Bu sistemin amacı konut finansmanını sağlayanlara güvence getirmek ve aynı zamanda düzenli nakit akışı sağlamaktır. Tersine Mortgage ise özellikle gelişmiş ülkelerde sabit bir emekli maaşı ve konutu olan kişilerin, ellerindeki konutları nakde dönüştürmeleri esasına dayanan bir sistemdir. Bu sistemin amacı ise sabit geliri ve konutu olan emekli insanların refah düzeyini artırmak ve aynı zamanda ekonomik sistem içerinde likiditenin artmasına yardımcı olmaktır. Bu çalışmanın amacı Tersine Mortgage sisteminin dünyadaki uygulamalarına değinerek, Türkiye’de uygulanabilirliğini tartışmaktır.Anahtar Kelimeler
Konut piyasası, mortgage, tersine mortgage, Türkiye uygulanabilirliği

Abstract

The state of the housing market, as well as in the world, is one of the frequently mentioned topics in Turkey. The need for housing is constantly increasing due to both regional population increases and migration. Mortgage system is one of the housing financing methods encountered in purchasing these housing and meeting these rising needs. The purpose of this system is to bring assurance to housing finance providers and also to ensure regular cash flow. ReverseMortgage is a system based on the principle that people with a fixed pension and housing in developed countries convert their homes into cash. The aim of this system is to increase the level of welfare of retired people with fixed income and housing and thus to help increase the liquidity in the economic system. The aim of this study is to discuss the applicability in Turkey of Reverse Mortgage system by examining the applications of the world.Keywords
Housing market, mortgage, reverse mortgage, applicability in Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri