Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KİRLİLİK SIĞINAĞI İLİŞKİSİ: ÇİN ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN DIRECT FOREIGN INVESTMENTS AND POLLUTION SHELTER: THE CASE OF CHINA )

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KİRLİLİK SIĞINAĞI İLİŞKİSİ: ÇİN ÖRNEĞİ

 
Yazar : Şeyma BOZKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 71-84
DOI Number: :
Cite : Şeyma BOZKAYA , (2019). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KİRLİLİK SIĞINAĞI İLİŞKİSİ: ÇİN ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 71-84. Doi: 10.26728/ideas.154.
783    751


Özet

Ülke ekonomilerinin gelişim kadar önemli olan bir diğer konu da çevre sorunlarıdır. Ekonomik gelişim ve çevre arasındaki ilişki, sürdürülebilirlik açısından ele alınan önemli bir konudur. Bu bağlamda bu çalışmada ekonomik gelişme ve çevre sorunları sürecinde oluşan kirlilik sığınağı hipotezi değerlendirilmektedir. Bu ilişkiyi analiz etmek için Çin’in 1995-2015 dönemi arası için bir nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ise Çin’de doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonuna neden olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Gelişme, Kirlilik Sığınağı Hipotezi

Abstract

Another issue that is as important as the development of national economies is the environmental problems. The relationship between economic development and the environment is an important issue in terms of sustainability. In this context, in this study, the pollution refuge hypothesis which is formed in the process of economic development and environmental problems is evaluated. To analyze this relationship, a causality analysis was conducted for China's 1995-2015 period. As a result of the analysis, it was observed that foreign direct investments in China caused CO2 emissions.Keywords
Environmental Kuznets Curve, Carbon Emissions,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri