Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN İNOVASYONUN ETKİSİ: KADIN KOOPERATİFLERİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA
(IMPACT OF INNOVATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY IN WOMEN'S COOPERATIVES )

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN İNOVASYONUN ETKİSİ: KADIN KOOPERATİFLERİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA

 
Yazar : Yücel ÖZTÜRKOĞLU  & Selin GENÇTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 135-143
DOI Number: :
Cite : Yücel ÖZTÜRKOĞLU & Selin GENÇTÜRK, (2019). SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN İNOVASYONUN ETKİSİ: KADIN KOOPERATİFLERİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 135-143. Doi: 10.26728/ideas.171.
775    497


Özet

Sosyal girişimcilik, kamu ya da özel sektörde ekonomik ve sosyal sorunlara değerler oluşturmak amacıyla ortaya çıkan fırsatların yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Son yıllarda akademik çalışmaların merak uyandıran konusu haline gelen sosyal girişimciliğin kadın kooperatiflerinde inovasyona etkisine dair incelemenin eksikliği görülmüştür. Bu çalışmada yazındaki boşluğu doldurmak adına İzmir ilinde faaliyet gösteren aynı zamanda sosyal girişimci bir yapı olan Bornova Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, nitel araştırma çerçevesinde örnek olay yöntemi ile ele alınmış ve elde edilen verilerle sosyal girişimcilerin inovatif faaliyetler sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve pazardaki talebi karşılama yönetimine ilişkin sergiledikleri yenilikçi yaklaşımları ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
sosyal girişimcilik, inovasyon, kadın kooperatifleri

Abstract

Social entrepreneurship is the evaluation of opportunities that emerge from creating value for economical and social issues in both public and private sector with an innovative perspective. In recent years, there has been a lack of research regarding the impact of social entrepreneurship, which has become an intriguing topic of academic studies, on innovation in women’s co-operatives. In this study, Bornova Women’s Initiative Production and Management Co-operative, which is a social entrepreneurial organization operating in the city of Izmir, has been handled with the case study method within the framework of qualitative research in order to fill the gap in the literature. Consequently, the obtained data has put forward the difficulties faced by social entrepreneurs in the process of innovative activities and their innovative approaches in order to meet market demand.Keywords
social entrepreneurship, innovation, women’s co-operatives

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri