Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EUROPEAN UNION INFLUENCE IN NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH
(YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA AVRUPA BİRLİĞİ ETKİSİ )

EUROPEAN UNION INFLUENCE IN NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH

 
Yazar : Bekir TAVAS    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 85-93
DOI Number: :
Cite : Bekir TAVAS , (2019). EUROPEAN UNION INFLUENCE IN NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 85-93. Doi: 10.26728/ideas.174.
727    445


Özet

Sanayi devrimine kadar getirilebilecek yeni kamu yönetiminin ortaya çıkışı; Şeffaflık, hesap verebilirlik, toplam kalite yönetimi, geleneksel kamu yönetiminde yer almayan performans yönetimi gibi yenilikçi ilkeleri ile birçok ülke kendilerini pasifleştirmiş ve kamu alanlarında reformlar yapmıştır. Bu çalışma, kamu yönetiminde ve bu değişimin ana kaynakları ve Avrupa Birliği'nin (AB) kamu yönetimi içindeki değişime oyuncu olarak etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, AB’nin 1998’den bu yana Türkiye’ye hazırladığı ilerleme raporları da göz önünde bulundurularak çalışma hazırlanmıştır. Analizler sonucunda, ilerleme raporlarında üretilen söylemlerin yeni kamu yönetimi çerçevesine benzer olduğu ve yeni kamu yönetimi mantığına uyum sağlaması için bir baskı yaptığı ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Yeni Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi

Abstract

The emergence of new public administration, which can be brought up to the industrial revolution; With its innovative principles such as transparency, accountability, total quality management, performance management, which are not in the traditional public administration, many countries have pacified themselves and made reforms in public areas.This study aims to reveal the change in public administration and the main sources of this change and to reveal the effects of the European Union (EU) on the change in public administration as an actor. For this purpose, the progress the EU is prepared to Turkey since 1998. Reports were subjected to content analysis. As a result of the analysis, it was revealed that the rhetoric produced in the progress reports resembled the new public administration framework and produced a pressure to adapt to the new public administration logicKeywords
European Union, New Public Management, Public Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri