Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'DE MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN TURKEY FROM THE HISTORICAL PERSPECTIVE )

TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'DE MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Nurcan SÜKLÜM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 107-115
DOI Number: :
Cite : Nurcan SÜKLÜM , (2019). TARİHSEL BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'DE MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 107-115. Doi: 10.26728/ideas.180.
668    514


Özet

Ekonomik, teknolojik ve işletmecilik alanlarında yaşanan değişimler ve ülkeler arasındaki sınırların kalkması uluslararası gelişmelere uyumu zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizde de tarihsel süreç içerisinde hemen her alanda yaşandığı gibi gerek muhasebe mesleği, gerek muhasebe eğitimi gerekse de muhasebe uygulamaları alanında da birçok gelişmenin yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada ülkemizde muhasebe alanında yaşanan gelişmelerin ve bu gelişmelerin etkilerinin tarihsel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın çerçevesini “muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler”, “muhasebe eğitiminde yaşanan gelişmeler” ve “muhasebe uygulamalarında yaşanan gelişmeler” olmak üzere üç ana başlık oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak ikincil kaynak tarama yöntemi kullanılmıştırAnahtar Kelimeler
Muhasebe Tarihi, Muhasebede Değişim, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi

Abstract

Economic, technological and business change is taking place and the boundaries between the countries are removed and this makes it compulsory to comply with international developments. In our country, many developments are experienced in the field of accounting profession, accounting education and accounting applications as it is experienced in almost every field in the historical process. In this study, it is aimed to evaluate the developments in accounting and the effects of these developments in our country. The framework of the study consists of three main topics: developments in the accounting profession, developments in accounting education and developments in accounting practices. In this study, secondary literature method was used as data gathering method.Keywords
Accounting History, Change in Accounting, Accounting Profession, Accounting Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri