Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRESUN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF GIRESUN CULINARY CULTURE IN TERMS OF GASTRONOMY TOURISM )

Yazar : Halil SUNAR  & Hasan GÖKÇE  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 12
Sayfa : 204-210
420    302


Özet

Destinasyonlar yoğun rekabet ortamında daha fazla ziyaretçi çekmek ve rakiplerine üstünlük kurabilmek amacıyla sürekli olarak planlamalar yapmakta ve stratejiler geliştirmektedir. Bu planlamaları ve stratejileri geliştirirken destinasyonu diğer destinasyondan ayırt edici özellik olarak kendine özgü kültürel kimliğini ön plana çıkarmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda gastronomi bir seyahat motivasyonu olarak önem kazanmış ve bu konuda gelişmiş olan destinasyonlara ilgi ve ziyaret hızla artmıştır. Her toplumun kendine özgü mutfak kültürü aynı zamanda o milletin millî özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışmanın konusunu zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Giresun İli’nin gastronomik değerleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Giresun’un gastronomi turizmi adı altında kültürel ve geleneksel lezzetlerini belirlemek ve önemine dikkat çekmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda kapsamlı bir alan yazın taraması yapılmış ve Giresun mutfağında ön plana çıkan gastronomik değerler belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Giresun, Gastronomi Turizmi, Mutfak Kültürü, Vejeteryan mutfağı

Abstract

Destinations are constantly making plans and developing strategies in order to attract more visitors and gain superiority to their competitors in an intense competitive environment. While developing these plans and strategies, they try to highlight their unique cultural identity as a distinctive feature of the destination from the other destination. In recent years, gastronomy has gained importance as a travel motivation, and interest and visits to destinations developed in this area have increased rapidly. The unique culinary culture of each society also reflects the national characteristics of that nation. The subject of this study is the gastronomic values of Giresun Province which has a rich culinary culture. The aim of this study is to determine the cultural and traditional flavors of Giresun under the name of gastronomic tourism and to draw attention to its importance. In line with the aim of the research, a comprehensive literature review was conducted and the gastronomic values prominent in Giresun cuisine were determined.Keywords
Giresun, Gastronomic Tourism, Culinary Culture, Vegetarian Cuisine

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri