Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DENETİMDE KALİTE VE DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(AUDIT QUALITY AND FACTORS AFFECTING AUDIT QUALITY )

DENETİMDE KALİTE VE DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 
Yazar : Gülpembe İLGÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 11
Sayfa : 144-149
DOI Number: :
Cite : Gülpembe İLGÜN , (2019). DENETİMDE KALİTE VE DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 11, p. 144-149. Doi: 10.26728/ideas.184.
1002    496


Özet

Gelişen teknoloji ve rekabet şartları neticesinde firmaların yapmış oldukları faaliyet giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bu şartlarda denetim süreçlerinin yürütülebilmesi açısından yeni koşullara adapte olunması gerekmektedir. Burada firmalar gibi denetim kuruluşlarının da yeni bakış açıları geliştirmeleri, yeni yöntemler öğrenmeleri denetimde kalitenin sağlanması açısından önem arz edebilecektir. Bağımsız denetimde kalitenin yakalanabilmesinde, bağımsız denetim ile etik ilişkisinin kurulabilmesi son derece önemli olmaktadır. Geçmişte denetimle ilgili olarak ortaya çıkan bazı skandallar özellikle etikle ilgili düzenlemelerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte skandalların yaratmış olduğu travmalarının silinebilmesi ve denetime olan güvenin artırılabilmesi açısından bağımsız denetim ile etik arasındaki etkileşimi kurabilmek son derece önemli hale gelmektedir.Anahtar Kelimeler
Denetim, Kalite, Denetim Kalitesi.

Abstract

As a result of developing technology and competition conditions, the activities of the companies are becoming more and more complex. In these circumstances, it is necessary to adapt to new conditions in order to carry out audit processes. Here, it is important that audit institutions, like firms, develop new perspectives and learn new methods in order to ensure quality in audit. It is extremely important to establish the ethical relationship with independent audit in order to achieve quality in independent audit. Some auditing scandals in the past have led to particular ethical regulations. In this process, it is extremely important to establish the interaction between independent auditing and ethics in order to eradicate the traumas caused by scandals and to increase trust in auditingKeywords
Audit, Quality, Audit Quality Page.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri