Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDA ALINMASININ BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ
(REGISTRATION OF TANGIBLE ASSETS IN BOBİ FRS TERMS )

Yazar : Nurcan GÜNCE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 12
Sayfa : 228-234
676    364


Özet

Kamu Gözetim Kurumu(KGK) tarafından açıklanan Büyük Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS),bağımsız denetime tabi olup mali tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standardına (TFRS) göre düzenlemeyen işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. TFRS ve BOBİ FRS kavramsal çerçeve açısından incelendiğinde büyük farklılıklar görülmemekte ancak VUK açısından bakıldığında farklı uygulama olduğu ortaya çıkmaktadır. BOBİ FRS ve TFRS’de yararlı ömür ve hurda değer VUK uygulamasında olduğu gibi belirlenmediği için uygulayıcılar açısından sorun olmaktadır. Bu çalışmada maddi duran varlıkların kayda alınmasında BOBİ FRS’ye göre karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma örnek çözümlerle desteklenerek, konu ile ilgili yazılı kaynaklara başvurulmuştur. Çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve uygulama açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
BOBİ FRS, Maddi Duran Varlık, TFRS, Uygulama

Abstract

Public Oversight Agency (CRA) made by links Large Medium Enterprises Financial Reporting Standards (LME FRS), subject to audit financial statements of Turkey Financial Reporting Standard (IFRS) is a financial reporting pages in regulating the application accordingly. The basic framework of TFRS and BOBI FRS is therefore evident in some applications when looking at the TPL. The problems and solutions proposed by LME FRS were investigated. The study was supported with sample solutions and written sources were consulted. I would like to consider the possibility of literature content of the study and the guiding event of the application knowledge.Keywords
LME FRS, Tangible Fixed Asset, TFRS, Application

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri