Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOKSULLUĞU AZALTMADAKİ ROLÜ
(THE ROLE OF TOURISM SECTOR IN REDUCING POVERTY IN THE WORLD AND IN TURKEY )

Yazar : Sakine DEMİRHAN  & Filiz KUTLUAY TUTAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 12
Sayfa : 150-177
684    518


Özet

Yoksulluk; hem dünyada hem Türkiye’de gün geçtikçe artan ve önemini koruyan problemlerin başında gelmektedir. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ilgili raporlarında ve ülkelerin kırsal odaklı kalkınma politikalarında; yoksulluğun azaltılması ve yoksulluğun beraberinde getirdiği negatif sonuçların ortadan kaldırılmasında “yoksul yanlı turizmin” etkili bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. Yoksul Yanlı Turizm en genel anlamıyla; turizm sektörüne dayalı kalkınma faaliyetlerinin, yoksul kesimin ihtiyaçlarını gidermesi ve yoksulların yaşam kalitesini iyileştirmesidir. Yoksul yanlı turizm şeffaf süreci kapsayan bir yaklaşım olup, yoksul yanlı turizmin bu süreçte amacı ekonomik döngüde karar almaya yoksulları da dâhil etmektir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacını; Türkiye’de yoksulluğu azaltmada politika olan turizmin; işkolu sağlamaya, refah seviyesini yükseltmeye, gelir düzeyini iyileştirmeye yaptığı katkılardan bahsedilecek ve ilgili vaka örnekleriyle konuya açıklık kazandırılacaktır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Yoksulluk, Yoksul Yanlı Turizm, Türkiye

Abstract

Poverty; both in the world and in Turkey is one of the main problem that is exponentially increasing in the present days. In the relevant reports of international organizations, such as the World Bank, the United Nations, and the country's ruraloriented development policies; It is emphasized that “pro poor tourism” approach can play an effective role to reduce poverty and the negative consequences of poverty. Pro Poor Tourism approach in its most general sense is; to improve the needs of the poor and the quality of life of poor people through development activities based on tourism sector. Pro poor tourism approach is a transparent process, the purpose of pro poor tourism is to involve the poor in decision making in the economic cycle. From this point of view the purpose of the study is to recognize tourism sector as reducing poverty, raising the level of welfare and to improving the income level and contributing to the business line through case examples to clarify the issueKeywords
Tourism,Poverty, Pro-poor Tourism,Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri