Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU YÖNETİMİNDE ETİK DAVRANIŞLAR: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(ETHICAL BEHAVIORS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD STUDY )

Yazar : Alper ÖZMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 1-16
2207    1300


Özet

Son yıllarda tüm dünyada ortak bir sorun haline gelen yönetsel yozlaşma, halkın kamu yönetimine olan güvenini büyük ölçüde sarsmıştır. Etik davranış ilkelerinin ihlal edilmesi halinde gerekli denetimleri yapmak ve etik bir yönetim oluşturmak için, ülkemizde 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanunla bir düzenleme getirilmiştir. Bu anlamda etik davranış ilkeleri, ülkemiz ve diğer birçok ülkede, kamu kurumlarında çalışan personele, kamu çalışanı olması hasebiyle davranış standartları getirerek bir ölçüde yolsuzluklara set çekmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, etik ilke ve standartlarını ortaya koyarak Kocaeli ili ve ilçelerinde bulunan Tapu Sicil Müdürlüklerinde çalışan personelin söz konusu ilkelere ne derece uygun hareket edip etmediğini belirlemektir. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uymakla yükümlü bulundukları etik davranış ilkeleri, anket soruları haline dönüştürülerek, bu kurumda çalışan personele uygulanmıştır. Çalışmada sonuç olarak Kocaeli Tapu Sicil Müdürlüklerinde çalışan bazı personelin Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca belirlenen etik ilke ve standartlara uymadıkları ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler
Etik, Yozlaşma, Çıkar Çatışması, Kamu Yönetimi

Abstract

In recent years, administrative corruption, which has become a common problem in the whole world, deeply affected the people’s trust to public administration. Administrative ethics which aims at conforming publics servants’ behavior to values as justice, equality, public interest, and impartiality in their acts and operations thereby getting citizens’ trust towards public administration. A regulation bill was acted on 25 May, 2004 with the number 5176 about the establishment of Public Servants Ethical Board in order to review the infringement of ethical principles and to establish an administration. In line with these ethical behavioral principles, in Turkey and in many other countries, governments tried to stop the corruption to a certain degree by setting behavioral standards for the public servants since the latter are working at public institutions. The aim of the present study is to work out to which degree the personnel working at the District Land Register Offices of Kocaeli and its counties comply with the aforementioned principles. The ethical behavioral principles, which are bound to be obeyed by the public servants while they are exercising their jobs are formatted into questionnaire form and applied to the personnel working at this institution. As a result, the present work reached the conclusion that some personnel working at the Land Register Offices in Kocaeli do not comply with the ethical principles accepted by The Public Servants Ethical Board.Keywords
Ethics, Corruption, Conflict of Interest, Public Administration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 543 373 80 81 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri