Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI: KONYA İLİ ARAŞTIRMASI
(CAREER MANAGEMENT APPLICATIONS IN BUSINESS: A RESEARCH IN KONYA )

İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI: KONYA İLİ ARAŞTIRMASI

 
Yazar : Bilal ERDEM   & Refik YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 333-349
DOI Number: :
Cite : Bilal ERDEM & Refik YILMAZ, (2019). İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARI: KONYA İLİ ARAŞTIRMASI. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 333-349. Doi: 10.26728/ideas.214.
551    372


Özet

Uluslararası büyük şirketlerin etkinliklerini arttırmasıyla birlikte ulus devlet yapılarının ekonomilerin üzerindeki etkisi azalmaya başlamıştır. Ülke ekonomilerinden daha büyük parasal değere sahip olan bu şirketlerin maddi sermayesi kadar önemli olan bir diğer gücü insan kaynağıdır. Hem ulusal hem de uluslararası platformda güçlü olmak isteyen işletmelerin en dikkat etmesi gereken husus insan kaynakları yönetimidir. Son yıllarda hız kazanan yeni yönetim teknikleri içerisinde yer alan kariyer yönetimine işletmelerin verdiği önem çerçevesinde işletme başarısı elde edilmektedir. Bu çalışmada Konya ilinde bulunan 100 işletmedeki kariyer yönetimi uygulamaları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin kariyer yönetimine yaklaşımları ve uygulayan işletmelere olan etkileri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Konya

Abstract

The impact of nation-state structures on economies began to diminish as international large companies increased their efficiency. Human resources are another important power of these companies, which have a higher monetary value than the national economies. Human resources management is the most important issue for the companies that want to be strong in both national and international platforms. Within the framework of the importance given by the enterprises to the career management, which is among the new management techniques that gained momentum in recent years, business success is achieved. In this study, career management practices in 100 enterprises in Konya were investigated. As a result of the research, the approaches of the companies to career management and their effects on the implementing companies were determined.Keywords
Career Management, Human Resources Management, Konya

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri