Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMSİL TEORİSİNE İLİŞKİN BİR DERLEME
(A REVİEW ON STEWARDSHİP THEORY İN HEALTH CARE )

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMSİL TEORİSİNE İLİŞKİN BİR DERLEME

 
Yazar : Haşim ÇAPAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 52-62
DOI Number: :
Cite : Haşim ÇAPAR , (2020). SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMSİL TEORİSİNE İLİŞKİN BİR DERLEME. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 15, p. 52-62. Doi: 10.26728/ideas.222.
537    388


Özet

Tıpkı vekâlet teorisinde olduğu gibi temsil teorisinin de temel odak noktası, sermaye veya işletme sahipleri ile bunlara vekillik yapmakla görevlendirilen profesyonel yöneticiler arasındaki ilişkidir. Ancak vekâlet teorisinden farklı olarak temsil teorisi, her iki tarafın da çıkarlarını birlikte maksimize etmeye çalışan bir teoridir. Bunun sebebi ise, bu iki önemli paydaşın birbirinden ayrı bir hedef belirlemeyip aynı hedef ve amaçlar için birlikte çalışmaları gerektiği varsayımıdır. Sağlık profesyonelleri ile hastaların temel amaç ve hedeflerinin aynı olması sebebi ile bu çalışmanın motivasyon kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı temsil teorisinin sağlık hizmetlerindeki yansımalarını ortaya koymak ve bu konuda var olan dağınık bilgiyi bir makalede birleştirmektir. Bu çalışma için genel literatür bilgisi toplanmış ve konu ile ilgili çalışmalardan alıntı ve esinlenme yöntemi ile bilgiler bir araya getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin ışığında sağlık sektöründe yer alan paydaşlar arasındaki ilişkisinin planlanmasında ve sistemin kurgulanıp uygulamaya geçilmesinde çok yönlü düşünülmesi gerektiği önerilebilir. Ayrıca kalite kurulları, denetleme otoriteleri, sigorta şirketleri, dış gözlemciler ve sağlık politikacılarının, sağlık sisteminde yer alan bütün paydaşların ilişkilerini dikkate alan olası malpraktis veya gereksiz sağlık hizmeti kullanımını engelleyici önlemler alması gerektiği önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Hizmetleri, Temsil Teorisi, Hasta, Sağlık Profesyonelleri.

Abstract

Just like Agency theory, the main focus of Stewardship theory is the relationship between capital or business owners and professional managers who are tasked with acting as agents. The reason for this is the assumption that these two important stakeholders should not set a separate target and work together for the same goals and objectives. Unlike Agency theory, however, Stewardship is a theory that tries to maximize the interests of both parties together. It is the motivation source of this study because the basic goals and objectives of healthcare professionals and patients are the same. The aim of this study is to reveal the reflections of the theory of Stewardship in health services and to combine the scattered information on this subject in an article. For this study, general literature information has been collected and information has been brought together with the method of citation and inspiration from the relevant studies. In the light of the data obtained within the scope of this study, it can be suggested that a multi-faceted consideration should be made in planning the relationship between the stakeholders in the health sector and establishing and implementing the system. In addition, it may be suggested that quality boards, supervisors, insurance companies, external observers and health politicians should take measures to prevent possible malpractice or unnecessary use of healthcare, taking into account the relationships of all stakeholders in the health system.Keywords
Health Care, Stewardship Theory, Patient, Health Professionals.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri