Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
(A FIELD STUDY ON INTERNET DEPENDENCE AND REFLECTIONS ON DAILY LIFE )

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

 
Yazar : Nevin AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 350-356
DOI Number: :
Cite : Nevin AYDIN , (2020). İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 13, p. 350-356. Doi: 10.26728/ideas.223.
391    265


Özet

İnternet Bağımlılığı, psikolojik rahatsızlıklara ve sosyal sorunlara neden olarak yaşamı olumsuz etkilemektedir. Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak internet bağımlılığı ortaya çıkmıştır. İnternet hayatımıza iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu girmiştir. İnsanlarca ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşmaya imkân sağlayan, ayrıca insanların hoş vakitler geçirmelerine, uzaktaki sevdikleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan internet faydalı bir kitle iletişim aracıdır. Fakat internetin getirdiği bu kolaylık ve faydalarının yanında kontrolsüz ve aşırı kullanım sorunlarından kaynaklı bazı olumsuz yanları da azımsanmayacak kadar çoktur. Her ne kadar bu bağımlılık türü her cins ve yaştan insanda görülse de etkisi gençler ve çocuklar üzerinde daha fazladır. Bu alan çalışmasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılığının hayata yansımaları bir anket çalışması ile araştırılmıştır. Anket çalışmasının kitlesi Artvin ilindeki internet kullanıcıları olmakla birlikte genç ve orta yaş kesimden oluşan 97 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılım esasına göre oluşturulan bu anket çalışmasında eksik ve çok özensiz doldurulan 7 anket kapsam dışı değerlendirilerek anket çalışmasından çıkarılmıştır. Yani verilerin analiz edildiği toplam anket sayısı 90’dır. Bu çalışmada farklı yaş gruplarına sahip öğrenci, sivil vatandaş ve kamu görevlilerinin internet bağımlılığı düzeyleri incelenmekle birlikte bu durumun şahıslar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İnternet, bağımlılık, İnternet Bağımlılığı

Abstract

Internet addiction has negative effects on life by causing psychological disorders and social problems. Internet addiction has emerged due to developing technology these days. Internet has entered our lives as a result of developments in communication technologies. Internet is a useful mass communication tool that enables people to access all kinds of needed information and, also allows people to have a pleasant time and communicate with their distant loved ones. However, in addition to the ease and benefits of the Internet, it also brings in many negatives due to uncontrolled and excessive use problems. Although this type of dependence is seen in people of all sexes and ages, the effect is much more significant on young people and children. In this field study, internet addiction and its reflections on life were investigated through a survey. The survey was taken by 97 people from young to middle age groups of people who were the Internet users in Artvin. In this survey, which was formed on the basis of voluntary participation, 7 questionnaires were excluded from the study due to not being completely correctly. In other words, the total number of surveys in which the data is analyzed is 90. In this study, Internet addiction levels of students, civilians and public officials with different age groups were examined while the effects of this situation on individuals were also evaluated.Keywords
Internet, Addiction, Internet Addiction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri