Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ HAYDUTLUĞU VE BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN ETKİNLİĞİ
(PIRACY IN INTERNATIONAL LAW AND EFFECTIVENES OF THE UN SECURITY COUNCIL )

Yazar : Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 77-86
14    19


Özet

Bu çalışmanın amacı, uluslararası hukuk açısından deniz haydutluğu kavramını Somali özelinde BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde değerlendirmek ve bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi’nin etkinliğini sorgulamaktır. Uluslararası hukukta deniz haydutluğuna ilişkin düzenlemeler irdelenerek, bölgede deniz haydutluğuna sebep olan etkenlere ve deniz haydutluğu ile mücadelede alınan uluslararası önlemlere yer verilmiştir. Bu örnek olay Konsey’in etkinliği açısından olumlu değerlendirilmiştir. Bu olumlu değerlendirmenin nedenleri deniz haydutluğunun tarihsel süreçte uluslararası toplumun görüş birliğine vardığı suçlardan biri olması, devletlerin yargı yetkileri ve haydutluğa maruz kalan devletin rızası dikkate alınarak çözümlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Deniz Haydutluğu, Somali, BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Hukuk

Abstract

The aim of this study is to assess the concept of piracy in terms of international law within UN Security Council resolutions and Somalia case to analyse the effectiveness of UN Security Council in this context. The regulations on piracy in international law are mentioned, the factors that cause piracy in the region and international measures taken in this process are included. In Somalia case, UN Security Council resolutions have been regarded as favorable. Piracy that the international community has reached a consensus on, state jurisdiction and consent of state that subject to piracy have been taken into consideration to analyse this assessment.Keywords
Piracy, Somalia, UN Security Council, International Law

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :İstanbul / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri