Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR SAĞLIK KURUMU SATIN ALMA BİRİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
(PERFORMANCE EVALUATION IN A HEALTHCARE PURCHASING UNIT )

Yazar : Gülay EKİNCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 169-176
181    136


Özet

Bu çalışma ile bir sağlık kurumunda satın alma biriminde organizasyonel tasarımın ve performans değerlendirmesinin yapılması ile mevcut işleyişinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma üç aşamada tasarlanmıştır. Birinci aşamada satınalma biriminin organizasyonel yapısı ve işleyişi ele alınmış; ikinci aşamada satınalma performans kriterleri belirlenmiş ve ilgili değerler hesaplanmış, üçüncü aşamada satınalmanın kontrolündeki harcamaların analizi yapılmıştır. Çalışmada sağlık kurumunun bir faaliyet yılı (2013) ele alınmıştır. Sonuçlar,uygulama sonrası sağlık kurumu satınalma biriminin etkin performans sergilediğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Satınalma, Performans, Hastane, Sağlık

Abstract

With this study, it is aimed to make organizational design and performance evaluation in a purchasing unit in a health institution and to present its current functioning. The study is designed in three stages. In the first stage, the organizational structure and functioning of the purchasing unit is discussed; In the second stage, purchasing performance criteria were determined and the related values were calculated, and in the third stage, the expenditures under the control of the purchasing were analyzed. In the study, an activity year of the health institution (2013) is discussed. The results reveal that post-implementation healthcare purchasing unit performs effectively.Keywords
Purchasing, Performance, Hospital, Health

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri