Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİKTE KİŞİ ÖRGÜT UYUMU
(PERSONAL ORGANIZATION COMPLIANCE IN NURSING )

Yazar : Merve ÖZ  ; Nazlıhan EFE & Aysun TÜRE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 159-168
51    52


Özet

Örgütlerin başarısında çok sayıda faktör rol almasına rağmen kişilerin çalıştığı örgütle olan uyumu hem örgüt açısından hem de çalışan birey açısından önemlidir. Kişi örgüt uyumu olarak tanımlanan bu durum; kişi ve kurum değerleri arasındaki bir takım temel özelliklerin benzerliğidir. Bu benzerlikler; değerler, hedefler, kişilik, tutum, kültür ve iklim gibi temel nitelikleri ve normları kapsamaktadır. Günümüzde sürekli gelişen ve değişen ortamlarla karşı karşıya kalan sağlık organizasyonları birçok farklı değer yargısına sahip bireyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu özeliği ile matriks organizasyon yapısına sahip olan hastaneler çeşitli profesyonel meslek grubuna ev sahipliği yapmaktadır. Hemşireler, sağlık organizasyonlarında hastalar ile sürekli ve birebir etkileşim halinde olan ve sundukları hizmetin niteliği bakımından organizasyonlarda büyük bir yere ve öneme sahiptir. Hemşirelerin çalışma ortamında niyet ve tutumlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri kişi örgüt uyumudur. Kişi örgüt uyumunun yüksek olması hemşire devir hızını azaltarak hasta bakım kalitesini arttırmaktadır. Değerleri ile uyumlu olan profesyonel hemşireler sağlık organizasyonlarında daha fazla farkındalık yaratabilmektedir. Bu doğrultuda sağlık organizasyonlarının kilit taşı olan hemşirelerin çalıştıkları örgüte uyumu, hemşirelerin örgütsel bağlılığını, hasta güvenliğini ve sundukları hizmetin kalitesini arttırmaktadır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: kişi-örgüt uyumu, hemşirelik, sağlık organizasyonları

Abstract

Although many factors play a role in the success of organizations, the compatibility of individuals with the organization they work is important for both the organization and the working individual. This situation which is defined as person organization harmony; It is the similarity of a number of basic features between person and institution values. These similarities; It covers basic qualities and norms such as values, goals, personality, attitude, culture and climate. Today, health organizations that face constantly developing and changing environments contain many individuals with different value judgments. With this feature, hospitals with a matrix organization structure host various professional occupational groups. Nurses have a great place and importance in the organizations in terms of the quality of the service they offer, which is in continuous and one-to-one interaction with patients in health organizations. One of the most important factors that affect the intentions and attitudes of nurses in the work environment is person organizational harmony. The high organization-to-person harmony decreases the nurse turnover rate and increases the quality of patient care. Professional nurses, which are compatible with their values, can create more awareness in health organizations. Accordingly, the compliance of nurses, which is the keystone of health organizations, to the organization they work, increases the organizational commitment of nurses, patient safety and the quality of the service they provide.Keywords
person-organization harmony, nursing, health organizations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri