Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUHASEBE UYGULAMALARI VE GELİŞİMİNE ETKİ EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
(ACCOUNTING APPLICATIONS FROM PAST TO PRESENT AND FACTORS AFFECTING ITS DEVELOPMENT )

Yazar : Ahmet AKGEMCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 123-136
285    192


Özet

Bu çalışmada, farklı medeniyetlerde muhasebenin doğuşu, uygulanışı, günümüze kadar nasıl geldiği ve muhasebenin gelişiminde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Muhasebe ilkel bir kayıt tutma düzeni ilk olarak M.Ö 3000-4000 yılları arasında karşımıza çıkmaktadır. Babil, Sümer Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinden günümüze kadar ulaşan belgelerde muhasebenin insanlar arasındaki hesaplaşma ihtiyacından doğup geliştiği bilgileri yer almaktadır. Bu belgelerden anlaşılmaktadır ki bu medeniyetler kayıt tutma düzeni olarak muhasebe uygulamalarına başvurulmuştur. Bu çalışmada, farklı medeniyetlerde muhasebenin doğuşu ve uygulamaları ele alınmıştır. Ayrıca bu medeniyetlerde muhasebenin var oluşundan günümüze kadar gelmesinde etkili olan faktörler üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler
Muhasebe Tarihi, Muhasebenin Doğuşu, Antik Çağda Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları

Abstract

In this study, the emergence of accounting, emergence and implementation of accounting in different civilizations and how it survived until today and the factors that are effective in the development of accounting were investigated. Accounting appears between 3000-4000 BC as a primitive record-keeping scheme. The information that accounting arises and develops from the need on rendering an accounting between people is included in the documents survived from Babylonian, Sumerian, Egyptian, Greek and Roman civilizations until today. It is understood from these documents that, these civilizations referred to accounting practices as a record-keeping scheme. İn this study, the emergence and implementation of accounting in different civilizations were addressed. In addition, the factors affecting the existence of accounting in these civilizations and surviving until today have been emphasized.Keywords
Accounting History, Birth of Accounting, Accounting in Antiquity, Accounting Practices

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri