Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇİMENTO STOK MİKTARI TAHMİN MODELLERİNİN BÖLGELER BAZINDA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF CEMENT STOCK QUANTITY PREDICTION MODELS IN THE REGIONS )

ÇİMENTO STOK MİKTARI TAHMİN MODELLERİNİN BÖLGELER BAZINDA İNCELENMESİ

 
Yazar : Gülsüm Merve GÖKÇİN   & Şenol ALTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 193-212
DOI Number: :
Cite : Gülsüm Merve GÖKÇİN & Şenol ALTAN, (2020). ÇİMENTO STOK MİKTARI TAHMİN MODELLERİNİN BÖLGELER BAZINDA İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 16, p. 193-212. Doi: 10.26728/ideas.250.
489    351


Özet

İşletmeler, içinde bulundukları durumu değerlendirmek ve ileriye yönelik planlarını yapabilmek için üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrolü, stok kontrolü gibi kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin stok tutma istekleri, stok tahmin yöntemlerinin gelişmesini sağlar. Bu çalışmada ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahip İmalat ve Madencilik sektöründe yer alan Çimento ürününün stok miktarını belirleyen faktörlerin tespit edilmesinin tahmini üzerine model sınamaları gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ilgili sektörün Dünya’daki ve Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Stok miktarı ile stok miktarını etkilediği önsel olarak belirlenen değişkenler arasındaki ilişkiler, Hendry’nin Genelden-Özele Modelleme yöntemi ve VAR yöntemi ile incelenmiştir. Daha sonra örnek olarak seçilen Akdeniz ve Marmara coğrafi bölgeleri için özel modeller elde edilmiştir. Bu modellere ilişkin çoklu regresyon modelleri kurularak modellerin tahmin performansları bölgesel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma dönemi 2010 Ocak-2015 Aralık olup toplam 72 veri (6 yıl*12 ay) ile çalışılmıştır. Modellerde bağımlı değişken olarak “stok miktarı” ile stok miktarını etkilediği önsel olarak belirlenen 6 bağımsız değişken kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çimento sektöründe stok miktarı her iki bölge için de “inşaat ciro endeksi” ve “bir önceki dönem stok miktarı” değişkenlerinden etkilenmektedir. Bu çalışmanın diğer sektörlere ilişkin stok miktarı tahmin modelleri konusunda öncü olması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Stok,VAR Yöntemi, Etki-Tepki Fonksiyonları Analizi

Abstract

Enterprises need inventory control in order to keep up with the demand increase in certain periods. The inventory keeping requests of enterprises have led to the development of inventory estimation methods. In this study, model tests have been carried out to estimate the inventory amount of the cement product, which has an important role in the development of our country. First, it was performed the situation analysis of the cement industry in the world and in Turkey. The relationship between the inventory quantity and the variables determined as a priori which affect the stock quantity was examined by Hendry's General-Specific Modeling method and VAR method. Special models were obtained for the selected Mediterranean and Marmara geographical regions. Multiple regression models of these models were obtained and the predicted performances of the models were evaluated regionally. The working period is 2010 January-2015 December A total of 72 data (6 years * 12 months) were studied. Six independent variables, which were determined a priori to affect the amount of stock, and “amount of stock” as the dependent variable were used in the statistical analysis. According to the results obtained, the stock amount in the cement sector is affected by the variables of “construction turnover index” and “stock quantity of the previous period” for both regions.This study is expected to be a pioneer in inventory estimation models for other sectors.Keywords
Inventory, VAR Method, Impact-Response Functions Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri