Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKALARDA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ: UYGULAMADA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(INTERNAL AUDITING SYSTEMS IN BANKS: PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN IMPLEMENTATION )

Yazar : Hale Eda AKDURU  & Yücel AYRIÇAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 18
Sayfa : 337-347
43    36


Özet

İç kontrol sistemleri özellikle finans sektöründe yaşanan skandallar ve buna bağlı olarak gelişen kayıpların önlenmesi amacıyla BDDK tarafından bankalar için zorunlu hale getirilmiştir. İç kontrol birimleri bankalarda gerçekleştirdiği fonksiyon itibariyle oldukça önem taşıyan bir konumdadırlar. Bu nedenle söz konusu birimlerce gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı iç kontrol sistemlerinin uygulama yöntemlerini başlı başına inceleme gereğini doğurmuştur. Etkin bir iç kontrol sisteminin hangi işlevleri yerine getireceği, çalışma yöntemleri, bu yöntemlerle hangi risklerin bertaraf edilebileceği, önlenebilecek ve önlenemeyecek riskler, alınması gereken önlemler, verimli çalışma ortamı ve iç kontrol sisteminin verimliliğini etkileyen nedenler gibi birçok unsur zaman içinde araştırılmaya ihtiyaç göstermiştir. Bu çalışmanın amacı bankalarda iç kontrol sistemini oluşturan unsurların ve uygulamada karşılaşılan problemlerin incelenmesi ve sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesidir. Araştırma sonuçlarına göre uygulamada karşılaşılan sonuçlar banka, kontrolör ve hukuki /teknik düzenlemelerden kaynaklı sorunlar olarak üçe ayrılmakta olup, bu sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İç Kontrol, Bankacılık, Bankalarda İç Kontrol Sistemleri

Abstract

Internal auditing systems have been made compulsory for banks by the Banking Regulatory and Supervisory Agency in order to prevent scandals in the financial sector and the losses that develop accordingly. Internal auditing units are in a very important position in terms of their functions in banks. For this reason, the diversity and complexity of the control activities carried out by the internal auditing units led to the need to examine the methods of implementation of the internal control systems on their own. Many factors need to be investigated over time such as what functions an effective internal auditing system will perform, methods of working, what risks can be eliminated with these methods, risks that can be prevented and not prevented, precautions to be taken, efficient working environment and reasons affecting the efficiency of the internal auditing system. The aim of this study is to analyse the factors that form the internal auditing system in banks and to bring proposals for this the problems encountered in practice. According to the results of the research the problems in practice are divided into three as, problems arising from banks, controllers and legal / technical regulations, and various solutions are proposed for these problems.Keywords
Internal Audit, Banking, Internal Auditing Systems in Banks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri