Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN GRUBEL-LLOYD YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
(ANALYSIS OF INTRA-INDUSTRY TRADE WITH GRUBEL-LLOYD METHOD )

Yazar : Mehmet Ali DEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 18
Sayfa : 356-365
56    45


Özet

Bir ulusun aynı endüstriye ait olan bir ürünü hem ithal hem de ihraç edebildiği uluslararası ticaret türü olarak adlandırılan endüstri içi ticaret kavramı 2. Dünya Savaşı?ndan sonra bazı dış ticaret teorilerinin yetersiz kalması sonucunda daha fazla dikkat çeken bir yapı olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Grubel ve Lloyd?un önemli katkıları sayesinde bu kavram iktisat yazınında yer edinmiş ve günümüzde de uluslararası ticaret literatüründe önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye?nin 2019 yılının temel alındığı en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ilk 20 ürün grubunun 2013-2019 yılları arasındaki endüstri içi ticaret ağırlıkları Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 11 ürün grubunun hem ihracatta hem de ithalatta ilk 20 ürün grubu arasında yer almasından dolayı toplamda 29 ürün grubunun endüstri içi ticaret endeksleri hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre 15 ürün grubunun endüstri içi ticaret yapısı gösterdiği, 14 ürün grubunda ise endüstriler arası ticaret yapısının hâkim olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Endüstri-İçi Ticaret, Dış Ticaret, İhracat, İthalat, Türkiye

Abstract

The concept of intra-industry trade, which is called the international trade type where a nation can import and export a product belonging to the same industry, started to emerge as a structure that attracted more attention after some foreign trade theories after the Second World War. Thanks to the important contributions of Grubel and Lloyd, this concept has taken its place in the economics of literature and is now an important concept in the international trade literature. In this context, Turkey's biggest export and import realized that intra-industry trade between the years 2013-2019 of the first 20 product groups based on the weight of 2019 were analyzed using the Grubel-Lloyd index. As a result of the study, the intra-industry trade indices of 29 product groups were calculated, since 11 product groups were among the top 20 product groups in both exports and imports. According to the analysis results obtained, it was observed that 15 product groups showed intra-industry trade structure, while 14 product groups dominated the inter-industry trade structure.Keywords
Intra-Industry Trade, Foreign Trade, Export, Import, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri