Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TUTUMLARI: HOLIDAYCHECK EN İYİ OTEL SIRALAMASINA GİREN OTELLERİN MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
(SUSTAINABLE TOURISM AND CONSUMER ATTITUDES TOWARD SUSTAINABILITY APPROACHES: AN EVALUATION ON THE CLIENTS OF HOTELS WHICH WAS RANKED AS THE BEST HOTELS IN HOLIDAYCHECK )

Yazar : Nesrin CANPOLAT  & Ebru ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 18
Sayfa : 366-377
49    43


Özet

Günümüz dünyasında sanayinin gelişmesi ile birlikte yaşam koşullarının güçleşmesi, teknolojinin gelişmesi, insanların boş zamanlarının ve eğitim seviyelerinin artması ve çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte sürdürülebilir turizm önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilir turizm insan ile doğa arasındaki dengeyi kurarak bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan veren bir anlayışı ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı da Holidaycheck 2017 yılının en iyi otelleri listesine Türkiye’den giren 19 Otel’in müşterilerine yapılan anket çalışması ile sürdürülebilir turizmin tüketiciler tarafından önemli görülüp görülmediğini analiz etmektir. Elde edilen veriler neticesinde müşteriler için otellerin sürdürülebilir stratejiler temelinde faaliyet göstermesinin önemli olduğu görülmüştür. Bu bağlamda sürdürülebilir politikalar gütmenin otellere rekabet avantajı sunacağı da söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Holidaycheck, Tüketici

Abstract

In today’s world, with the difficulties of living conditions due to developments in industry and technology, the increase in the leisure time and educational level of people and the development of environmental consciousness, sustainable tourism has started to gain importance. Sustainable tourism puts forward a perceptive which enables the compensation of today’s and future generations’ needs by creating a balance between human and nature. The aim of this study is to analyze whether or not sustainable tourism is perceived as important by the clients with the questionnaire study that was conducted with the clients of 19 hotels from Turkey which was ranked as the best hotels in Holidaycheck’s 2017 list. As a result of the obtained data, it was observed that performing activities on the basis of sustainable strategies of hotels are important for clients. In this context, it can be stated that pursuing sustainable policies would create a competitive advantage for the hotels.Keywords
Tourism, Sustainability, Sustainable Tourism, Holidaycheck, Consumer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri