Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ARTAN ÖNEMİ
(THE INCREASED IMPORTANCE OF THE PRIVATE SECURITY SERVICES IN TURKEY DURING THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP )

Yazar : Hasan BOZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 18
Sayfa : 407-419
27    24


Özet

Küreselleşmenin etkisiyle özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik anlayışında bir dönüşüm yaşanmıştır. Güvenlik konusu halen devlet merkezli olmayı sürdürmekle birlikte bireyin güvenliği de oldukça önemli görülmeye başlanmıştır. Bu aşamada sadece bireyler değil, binalar, fabrikalar ve bunun gibi diğer mülkiyetlerin güvenliği de önem kazanmıştır. Güvenliğin korunması sürecinde genel kolluk ve özel kolluk birimlerinin etkinliği tartışılmaktadır. Özel güvenliğin sağlanması sürecinde de dünyada çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Çalışma genel anlamda, Avrupa Birliği’nde özel güvenlik sektörünün sesi olan Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu’nun uygulamalarını açıklayacak; özel anlamda da konfederasyonun üyelerinden biri olan Türkiye’de özel güvenlik uygulamalarını değerlendirecektir. Türkiye’de özel güvenlik sektörünün gelişimini hukuksal ve tarihsel çerçevede açıklamaya çalışmak, çalışmanın en önemli amacını teşkil etmektedir. Sonuç olarak çalışmada, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki Türkiye’de, özel güvenlik uygulamalarının yapısı ortaya konmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Güvenlik, genel kolluk, özel kolluk, özel güvenlik sektörü

Abstract

With the effect of globalization, there has been a transformation in the understanding of security, especially in the post-Cold War period. Although the issue of security continues to be state-centered, the security of the individual has started to be seen as very crucial. At this stage, the security of not only individuals but also buildings, factories, and other properties gained importance. The effectiveness of general law enforcement and private law enforcement units is discussed during the security protection process. There are various applications in the world in the process of providing private security. The study will explain the applications of the Confederation of European Security Services, which is the voice of the private security sector in the European Union in general and will evaluate the private security practices of Turkey who is one of the members of the confederation in particular. Trying to explain the legal and historical framework of the development of the private security sector in Turkey constitutes the most important objective of the study. As a result, the study will attempt to demonstrate the structure of private security practice in Turkey in the European Union membership process.Keywords
Security, general law enforcement, private law enforcement, private security sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri