Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EARLY MILLENNIAL MANAGERS VERSUS MILLENNIAL EMPLOYEES
(EARLY MILLENNIAL MANAGERS VERSUS MILLENNIAL EMPLOYEES )

EARLY MILLENNIAL MANAGERS VERSUS MILLENNIAL EMPLOYEES

 
Yazar : Hasan LATİF  ; Engin KARAMAN & Yasemin EKICI GÜRBÜZOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 489-497
DOI Number: :
Cite : Hasan LATİF ; Engin KARAMAN & Yasemin EKICI GÜRBÜZOĞLU, (2020). EARLY MILLENNIAL MANAGERS VERSUS MILLENNIAL EMPLOYEES. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 20, p. 489-497. Doi: 10.26728/ideas.285.
485    385


Özet

Araştırmanın konusuna ve amacına uygun olarak üç soru geliştirildi. Erken millennials yöneticileri arasında millennials çalışanlarına karşıt tutumlar ve eleştiriler yaygın mıdır? Erken millennials yöneticileri arasında, millennials olarak anılıyor olmaktan memnun olmayan veya millennials olmayı reddedenler yaygın mıdır? Erken millennials yöneticileri arasında, önceki kuşağın özelliklerine benzer özellikler taşıdığını öne süren eğilimler yaygın mıdır? Amaçlı örnekleme tekniğiyle, 1982 ve 1983 doğumlu, 61 yöneticiden oluşan bir örneklem belirlendi. Yöneticiler ile birebir mülakat yapıldı. Araştırmanın bulguları; 1- Erken millennials yöneticileri arasında millennials çalışanlarına karşıt tutumların (eleştirilerin) yaygın olduğunu, 2- Erken millennials yöneticileri arasında, millennials olarak anılıyor olmaktan memnun olmayan veya millennials olmayı reddedenlerin yaygın olduğunu 3- Erken millennials yöneticiler arasında, önceki kuşağın yönetici özelliklerine benzer özellikler taşıdığını öne süren eğilimlerin yaygın olduğunu ve dolayısıyla bizi araştırmaya iten gözlemlerimizi destekleyen bir sonucu ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
Millennials yöneticileri, millennials çalışanları, yönetim, kuşak, Erken millennials

Abstract

Three questions were developed in accordance with the subject and purpose of the study. Are opposing attitudes and criticisms common among early millennial managers toward millennial employees? Is it common among early millennial managers to dislike being called millennials or to refuse to be millennials? Is it common among early millennial managers to tend to claim that they have qualities similar to those of the previous generation? Through the purposive sampling technique, a sample of 61 managers, born in 1982 and 1983, was determined. One-on-one interviews were conducted with the managers. The findings of the study revealed that 1- Opposing attitudes (criticisms) were common among early millennial managers toward millennial employees, 2- It was common among early millennial managers to dislike being called millennials or to refuse to be millennials, 3- It was common among early millennial managers to tend to claim that they had managerial qualities similar to those of the previous generation; and therefore, the study presented a result that supported our observations in the beginning.Keywords
Millennial managers, millennial employees, management, generation, early millennials

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri