Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEVLET MUHASEBESİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE BÜTÜNLEŞİK YENİ DEVLET MUHASEBESİNE GEÇİŞ
(THE EFFORTS TO EFFECT THE ROLE OF GOVERNMENT ACCOUNTING IN PUBLIC FINANCIAL ADMINISTRATION AND TRANSITION TO NEW ACCOUNTING STATE ACCOUNTING )

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEVLET MUHASEBESİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE BÜTÜNLEŞİK YENİ DEVLET MUHASEBESİNE GEÇİŞ

 
Yazar : Serkan AKÇAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 162-176
DOI Number: :
Cite : Serkan AKÇAY , (2017). KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEVLET MUHASEBESİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI VE BÜTÜNLEŞİK YENİ DEVLET MUHASEBESİNE GEÇİŞ. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES IN ECONOMICS - ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES(IDEASTUDIES), 5, p. 162-176. Doi: 10.26728/ideas.29.
1210    1504


Özet

Bu çalışmanın amacı, devlet muhasebesinde reform niteliği taşıyan ve yeni bir uygulama olarak 2018 yılında tüm kamu kurumlarında faaliyete başlayacak olan bütünleşik devlet muhasebesi sisteminin özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, sistemin eski sistemden farklarını ortaya koyarak, sistemin devlet muhasebesine getireceği avantajlardan bahsedilecektir. Ayrıca sistemin pozitif ve negatif yönlerinden bahsedilecektir. Çalışmada, yeni sistemle ilgili sınırlı bir literatür olduğu tespit edilmiştir. Mevzuat ve internet tarama yöntemiyle elde edilen bilgilerin anlamlı hale getirilmesi sonucunda çalışma tamamlanmıştır. Sonuç olarak, yeni bütünleşik devlet muhasebe sistemine geçiş isteği, kamuda 5018 Sayılı Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan yetersizlik ve olumsuzluklardan sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolojinin gelişimi, elektronik belge kullanımının artması ve mükerrer kayıtların çoğalması ile beraber devlet muhasebesinde bir reform kaçınılmaz olmuştur. Yeni sistem sonucunda mükerrer kayıtların azalması, iş yükünün azalması, maliyetlerin azalması ve gelir-gider tahminleri ve bütçenin daha doğru ve eksiksiz yapılabileceği düşünülmektedir. Yeni sistem bütünleşik bir sistem olduğundan, bilişim güvenliğinin eski sisteme göre daha da artırılması kaçınılmaz olarak görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Bütünleşik, Devlet, Muhasebe, Mali Yönetim.

Abstract

The aim of this work, in state accounting with reform quality and as a new application to establish the characteristics of the integrated state accounting system, which will be operational at all public institutions in 2018. In the study, the system will reveal the differences from the old system, the advantages that the system will bring to state accounting will be mentioned. In addition, the positive and negative aspects of the system will be mentioned. In the study, there was a limited literature on the new system. Using legislation and internet browsing methods, the study has been completed as a result of making the information meaningful. As a result, public demand for the transition to the new integrated state accounting system emerged after the inadequacies and negativities arising during the implementation of Law No. 5018. Especially with the development of technology, the increased use of electronic documents and the proliferation of duplicate records, a reform of state accounting has become inevitable. As a result of the new system, it is thought that decrease of duplicate records, decrease of works, decrease of costs and income-expenditure estimations and budget can be made more accurate and complete. Since the new system is an integrated system, it is inevitable that the security of information is increased even more than the old system.Keywords
Integrated, Government, Accounting, Financial Management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 & +90 543 373 80 81 & +90 539 67 Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri