Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSSIBLE EFFECTS OF COVID 19 PANDEMIC ON CONSUMERS IN THE LONG TERM: A FIELD RESEARCH IN KIRIKKALE PROVINCE OF TURKEY
(COVİD 19 SALGINININ UZUN DÖNEMDE TÜKETİCİLERE OLASI ETKİLERİ: TÜRKİYE’NİN KIRIKKALE İLİNDE SAHA ARAŞTIRMASI )

Yazar : İbrahim BOZACI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 19
Sayfa : 420-432
303    206


Özet

Günümüzde COVID 19 salgınının işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkileri araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Ancak çalışmalar daha çok salgının kısa vadeli etkileri üzerine odaklanmaktadır. Her ne kadar salgının uzun vadeli etkileri belirsiz ve tahmin edilmesi zor olsa da, uzun vadede davranışları etkilemesi ve “yeni normal”i oluşturması muhtemeldir. Bu nedenle, salgının uzun vadeli etkileri ile ilgili araştırmalar, salgından sonra yeni normalin ve tüketicilerin gelecekteki tutum ve davranışlarının nasıl olacağının anlaşılmasına ve açıklanmasına katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, bu araştırma, salgın sonrasında tüketicilerin olası niyet değişikliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye'nin Kırıkkale ilinde 490 kişi ile gerçekleştirilen bir saha araştırmasıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, salgının tüketici davranışı üzerindeki gelecekteki etkisinin özellikle sağlık odaklı alışveriş ve sağlıklı ürün tüketimi açısından olması olasıdır. Araştırmada üretilen bilgi ve önerilerin firmalar ve kamu kurumları için yararlı olması umulmaktadır.Anahtar Kelimeler
COVID 19 Salgını, Tüketici Niyeti, Yeni Normal, Salgın ve Tüketici

Abstract

Nowadays, effects of COVID 19 pandemic on businesses and consumers have been taken attention of researchers. But studies mostly focusing on short term effects of the pandemic. Although long term effects of the pandemic remain unclear and difficult to guess, it is likely that it will affect the behaviors in the long term and form the “new normal”. So the researches about long term effects of the pandemic will contribute to understand and clarify how the new normal and future attitudes and behaviors of consumers after the pandemic will be. Under this framework, present research aims to investigate the possible intention changes of consumers after the pandemic. To reach this goal, initial data gathered by a field survey which is conducted in the Kirikkale province of Turkey from 490 people and obtained data analyzed. According to findings of the research, the future effect of pandemic on consumer behavior can be especially in terms of health oriented shopping and healthy product consumption. The information and suggestions generated in the research is supposed to be useful for firms and public institution.Keywords
COVID 19 Pandemic, Consumer Intention, New Normal, Pandemic and Consumer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri