Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL DÜŞÜNCE OKULUNUN EVRİMİ
(EVOLUTION OF INSTITUTIONAL SCHOOL OF THOUGHT )

Yazar : Tarık Ziyad ÇELİK   & İsa GEREKLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 19
Sayfa : 463-472
210    179


Özet

Pazarlamanın tarihsel gelişiminin incelenmesi ve aynı düşünce üzerine yakın görüşlerin toplanmış ve sınıflandırılmış olmasının üzerinden uzun bir süre geçmiştir. Son 10 yıl içerisinde bilgisayar teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşması, pazarlamanın hızlı bir değişim süreci içerisine girmesini sağlamıştır. Pazarlamanın düşünce okulları bu değişim ve farklı görüşlerin çoğalması sebebiyle, her bir okulun ilgilendiği konularda genişleme meydana gelmiştir. Bu çalışmada, pazarlamanın düşünce okullarından, kurumsal okulun geçmişi ve gelişim sürecine değinilmektedir.Anahtar Kelimeler
Pazarlama Düşünce Okulları, Kurumsal Düşünce Okulu

Abstract

It has been long time since the examination of the historical development of marketing in which close perpectives on the same thought at marketing are collected and classified. Within last decade, the widespread use of computer technology and the internet has enabled marketing to enter into a rapid change process. Due to this changes and the increasing numbers of different views, topics of marketing schools of thougt has expanded.This study examines the history of institutional school of thought in marketing and it’s evolution processof historical developments.Keywords
Marketing Schools of Thought, Institutional School of Thought

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri