Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİSEL VE KURUMSAL VERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SOSYAL MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF SOCİAL ENGİNEERİNG IN PERSONAL AND INSTİTUTİONAL DATA AND INFORMATİON SECURİTY )

Yazar : Cevdet ÖZMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 498-508
50    37


Özet

Kişisel verilerin korunması yalnızca 07.04.2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede 6698 numara ile yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı çerçevesinde değerlendirilemeyecek kadar karmaşık ve birçok farklı disiplin (sosyoloji, psikoloji, sosyal-psikoloji, kriminoloji, toplum bilimi vb.) ile birlikte ele alınması gereken bir kavramdır. Yine, kurumsal verilerin korunmasında da kişisel verilerin korunmasına benzer durum ve hassasiyetler söz konusudur. Sosyal Mühendislik ise bu alanların başında yer almaktadır. Olguları ve süreçleri değerlendirirken karşılıklı etkileşimin önemi kişisel ve kurumsal veriler ile Sosyal Mühendislik arasında da kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, gün geçtikçe daha çok sayısallaşan dünyamızda, hiç olmadığı kadar önem arz eden veri ve veri güvenliği bağlamında kişisel ve kurumsal verilerin korunması hususları ele alınırken Sosyal Mühendislik’den bağımsız olarak irdelenemeyeceğinin daha net anlaşılabilmesine katkı sunmaktır. Literatür araştırması yapılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kişisel ve kurumsal verilerin korunmasında hukuksal düzenlemeler ve teknolojik önlemlerin yanı sıra, eğitilmiş insan kaynağının halen en önemli ve hassas unsurların başında yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmada, kişisel ve kurumsal verilerin korunmasına yönelik düzenleme ve çalışmalar yapılırken kesinlikle Sosyal Mühendislik’in göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
sosyal mühendislik, veri güvenliği, bilgi güvenliği

Abstract

The protection of personal data is a concept that is too complex to be evaluated only within the framework of the Law on Protection of Personal Data published in the Official Gazette with a number 6699 on April 07, 2016 and must bu dealt with in many different disciplines (e.g. sociology, psychology, social-psychology, criminology, social science) and fields. Similarly, there are similar situations and sensitivities in the protection of institutional data as protection of personal data has. Social Engineering is at the top of these fields. The importance of interactions in evaluating cases and processes is also evident between personal and institutional data and Social Engineering. The aim of this study is to contribute more clearly to the fact that the protection of personal and institutional data in the context of data and data security, which is more important than ever in our digitalizing world, cannot be examined independently from Social Engineering. In this study, which was carried out by reviewing the literature, it was observed that trained human resources are still among the most important and sensitive elements in addition to legal regulations and technological measures in the protection of personal and corporate data. In this research, it is concluded that Social Engineering should definitely not be ignored during the the regulations and studies for the protection of personal and institutional data.Keywords
social engineering, data security, information security

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri