Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ALACAKLARININ ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE RECEIVABLES OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES )

Yazar : İrfan ÖZEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 509-523
142    37


Özet

Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmet etmek için faaliyetlerini sürdüren kurumların yerine getirdiği işlevlerde değişim olsa da temelde belediyeler, çeşitli kaynakları kullanarak mal ve hizmet üretim faaliyetini yerine getirmektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde, özkaynaklarla birlikte çeşitli adlarla yapılan transferler de kullanılmaktadır. Hangi yolla gelir elde edilirse edilsin belediyelerin kıt kaynaklarını etkin kullanımı temeldir. Belediyelerin öz gelir kaynaklarından biri olan “alacaklar”ın da bu kapsamda etkin yönetimi gerekmektedir. Çalışmada 30 büyükşehir belediyesinin alacakları dikey analiz tekniği ile analiz edilmiş ve büyükşehir belediyelerinin alacaklarının hesap grubu, hesap sınıfı ve aktif toplamı içindeki payları belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinin önemli bir öz gelir kalemi olan alacaklarının etkin yönetilemediği kanatine varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyelerinin Alacakları, Faaliyet Alacakları, Kurum Alacakları, Dikey Analiz

Abstract

Although there is a change in the functions performed by the institutions that continue their activities in order to meet the needs of the local people, basically the municipalities carry out the production of goods and services by using various resources. In the performance of these activities, transfers made under various names are also used together with equity. Effective use of the scarce resources of the municipalities is essential, regardless of the way income is generated. An effective management of “receivables”, which is one of the own sources of income for municipalities, is also required. In the study, the receivables of 30 metropolitan municipalities in 2018 were analyzed using the vertical analysis technique and the shares of the receivables of the metropolitan municipalities in the account group, account class and total assets were determined. According to the analysis results, it is concluded that the receivables of metropolitan municipalities, which are an important item of own income, cannot be managed effectively.Keywords
Metropolitan Municipalities' Receivables, Operational Receivables, Institutional Receivables, Vertical Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri