Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEOLİBERALİZM VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ SORUNU. İSLAMİ MODEL ÇÖZÜM OLUR MU? (HİNDİSTAN, ARJANTİN, PAKİSTAN ÖRNEĞİ)
(THE PROBLEM OF NEOLIBERALISM AND INCOME INEQUALITY. IS ISLAMIC MODEL A SOLUTION? (EXAMPLE OF INDIA, ARGENTINA, PAKISTAN) )

Yazar : Rıdvan KARACAN  & İsmail BARIŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 524-537
37    36


Özet

Neoliberalizmin hâkim olduğu dünyada gelir arttığı halde, gelir eşitsizliği aynı oranda azalmamaktadır. Gelir eşitsizliği hem ekonomik hem de sosyal anlamda insan yaşamını olumsuz etkileyen önemli bir unsurdur. Soruna yönelik makro ve mikro bazda çözümler üretilmektedir. Ancak bugüne kadar kayda değer bir sonuç elde edilememiştir. Bu amaçla, önce Hindistan, Arjantin ve Pakistan gibi farklı inanışlara sahip ülkeler özelinde mevcut durumun analizi yapılmıştır. Bunun için bu ülkelere ait “Gini Katsayısı” ile “Ekonomik Büyüme (GSYH)" değişkenleri arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile test edilmiştir. Daha sonra gelir dağılımı ile ilgili İslami esaslara (ayet ve hadis) yer verilmiştir. Böylece bir karşılaştırma yapılmak suretiyle sorunun çözümüne yönelik farklı bir bakış açısı getirilmek istenmiştir. Çalışma 2000-2019 dönemi için yapılmıştır. Buna göre; gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, İslami Model, Gelir Eşitsizliği, Panel Veri Yöntemi.

Abstract

Although income increases in the world dominated by the neoliberalism, income inequality does not decrease. Income inequality is important to affect human life negatively both economically and socially. Macro and micro solutions are produced for the problem. However, to date no significant results have been achieved. The study aimed to bring a different perspective to the solution of the problem. Within the framework of the Creator-created relationship; Based on the fact that human beings apply God's commands and recommendations, a solution is proposed. First, information was given about the situation in the world about income inequality. Then, the relationship between “Gini Coefficient” and “Economic Growth (GDP) an variables used in the measurement of income distribution of selected countries (India, Argentina and Pakistan) were tested by using Panel Data Method. Empirical analysis covers the period 2000-2019. The findings indicate that there is no relationship between income inequality and economic growth.Keywords
Neoliberalism, Islamic Model, Income Inequality, Panel Data Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri