Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞAL AFET ALGISININ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF NATURAL DİSASTER PERCEPTİON ON ENTREPRENEURSHİP: THE CASE OF ÇANAKKALE PROVİNCE )

Yazar : Zeynep ÇOLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 552-562
36    32


Özet

Doğal afetler toplumu sosyo-kültürel ve ekonomik faaliyetler açısından olumsuz yönde etkileyen ve önemli ölçüde can ve mal kayıplarına sebep olan, doğal etkenlerin neden olduğu durumlardır. Dünya genelinde ortalama olarak yıllık 150 bin kişi doğal afetler sebebiyle yaşamını yitirmekte, yine yaklaşık 150 milyon kişi de; afet kaynaklı barınma, yiyecek ve tıbbi yardıma gereksinim duymaktadır. Doğal afetler genellikle doğa kökenli olaylardan kaynaklanıp engellenme imkanı düşük olsa da, etki ve sonuçlar açısından; toplumun fiziksel, kültürel ve sosyal özelliklerine göre algısal olarak farklılık göstermektedir. Bu çalışmada son yıllarda sıklıkla deprem afetiyle karşı karşıya kalan Çanakkale ilinde toplumun doğal afet algısının ölçülmesi ve bunun girişimciliğe olan etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı belde ve köylerde afet algısının girişimciliğe dönük etkilerinin ölçülmesi için anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Bu veriler SPSS programıyla analiz edilerek belirli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular kapsamında özellikle demografik değişkenlerden eğitim seviyesi ve bilinç düzeyi arasında bir korelasyon olduğu eğitim seviyesi yükseldikçe toplumun afet algısına dönük bilincin arttığı, bununda afet algısına bağlı girişimcilik davranışlarına olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Doğal Afet, Ekonomik Harcamalar, Girişimcilik, Eğitim Seviyesi, Afet Algısı.

Abstract

Natural disasters are situations caused by natural factors that affect society negatively in terms of socio-cultural and economic activities and cause significant loss of life and property. An average of 150,000 people die annually due to natural disasters and around 150 million people; disaster-based housing, food and medical assistance. Although natural disasters are generally unlikely to be prevented due to events of natural origin, in terms of impact and consequences; it differs perceptually according to the physical, cultural and social characteristics of the society. The aim of this study is to measure the natural disaster perception of the population in Çanakkale, which is frequently faced with earthquake disaster in recent years and its effects on entrepreneurship. In this context, data were obtained by using survey technique to measure the effects of disaster perception on entrepreneurship in towns and villages of Ayvacık district of Çanakkale. These data were analyzed with SPSS version 22 software.and certain findings were obtained. Within the scope of these findings, there is a correlation between education level and awareness level, especially among demographic variables; it has been observed that it has positive effects on entrepreneurial behaviors related to disaster perception.Keywords
Natural Disaster, Economic Expenditures, Entrepreneurship, Education Level, Disaster Perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri