Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DAĞITIM KANALI OLARAK İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULANIMI
(INTERNET AND SOCIAL MEDIA USAGE AS A DISTRIBUTION CHANNEL IN ACCOMODATION ENTERPRISES )

Yazar : Ömer Faruk DİKEN  & Mahmut Nevfel ELGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 473-488
141    114


Özet

Turizm işletmelerinin, üretmiş oldukları hizmetlerin pazarlanmasında, turizm arzı ile talebi arasındaki bağlantıyı oluşturan aracı işletmelerin bütününe dağıtım kanalı denilmektedir. Dağıtım işlemi, zamanı, maliyetleri ve satış hacmini doğrudan etkiler. Bu nedenle uygun dağıtım kanallarının seçimi, ürünlerin pazarlanması kadar önemlidir. Hizmetlerin kalitesi, farklılaştırılması, karar alma ve fiyat stratejileri gibi farklı ihtiyaçlar için konaklama işletmelerinin verimliliği açısından günümüzde esnek pazarlama aracı olarak internet sistemlerini yaygın olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca günümüzde, çokça kullanılan sosyal medya ağları sayesinde pazarlamacılar tüketicileri izleyebilmekte, düşüncelerine ve tercihlerine yön veren etmenleri belirlemekte ve tercihlerini yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Konya bölgesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde 214 yönetici ile yapılan anket çalışmasında, Cronbach Alpha testi ile uygunluk kontrolüne başvurulmuş, değerlerin yüksek olduğu belirlenmiş, ilaveten faktör analizi yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan kişilerin faktör ortalamalarının işletmenin ağırlıklı çalıştığı pazara göre değişip değişmediğini tespit etmek için Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluşturan kişilerin faktör ortalamalarının demografik değişkenlere göre değişip değişmediğini tespit etmek için ise non-parametrik bir test olan Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Konya ölçeğinde faaliyet gösteren Konaklama İşletmelerinin internet ve sosyal medyayı yoğun şekilde kullandıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Konya, Konaklama İşletmeleri, Dağıtım Kanalı, İnternet, Sosyal Medya

Abstract

Intermediary institutions forming the link between the tourism supply and demand within the concept of marketing the goods that tourism enterprises produced is called the distribution channel. Time, quality and distribution costs directly affect sales volume. for this reason, the choice of an appropriate distribution channel is one of the most important decisions as the marketing of products. It seems that the internet has been used effectively as a flexible marketing tool in the decision making for accommodation businesses with the aim of services diversification, price strategies, productivity and other different needs. In addition, thanks to the widely used social media networks, marketers are able to monitor consumers, identify factors that shape their thinking and preferences and try to be addressing their preferences. The questionnaire survey was conducted with 214 managers in the accommodation companies that operating in Konya region, the results of the consistency control with Cronbach Alpha Test were found to be high and factor analysis was made. The Kruskal Wallis Test was applied to determine whether the factor averages of the sample group were changed according to the operator's predominantly working markets. The Mann-Whitney U Test, which is a non-parametric test, was applied to determine whether the factor averages of the sample group varied according to the demographic variables. It has been found that the tourism enterprises in Konya have being used the internet and social media heavily.Keywords
Konya, Accommodation Businesses, Distribution Channel, İnternet, Social Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri