Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PART-TİME ÇALIŞAN ANNELER
(PART-TIME WORKING MOTHERS )

Yazar : Ramazan TİYEK   & Ayşe BAYRAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 669-685
16    12


Özet

Sanayileşme ile birlikte oluşan profesyonel çalışma hayatında erkeklerle birlikte kadınlar da yoğun bir şekilde yer almaya başlamışlardır. Kadınlar çalışma hayatı ile birlikte çocuk bakımı vb. geleneksel rolleri de yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum iş tercihlerini de etkileyebilmektedir. Kadınların bir kısmı çocukların doğumundan sonra hiç çalışamamakta bir kısmı da yarı zamanlı çalışabilmektedir. Bu araştırma, Kırklareli ilinde part-time çalışan annelerin, part-time çalışmaya yönelik değerlendirmelerini incelemektedir. Araştırmada kartopu örneklem yöntemiyle part-time çalışan 18 anne ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Annelerin part-time çalışmayı tercih etmelerinde ağırlıklı olarak “annelik ve geçim mücadelesi”nin etkili olduğu ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında görüşleri değerlendirilen katılımcılar; çalışmanın ruh hallerini olumlu etkilediğini ve iş-aile arasında denge kurmada problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte part-time çalışmanın kariyer hedefleri önünde bir engel olduğu ve annelerin bu durum karşısında tedirgin oldukları anlaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Kariyer, Çalışma, Part-Time Çalışma, Part-Time Çalışan Anneler, İş-Aile Dengesi.

Abstract

Women have started to take place intensively along with men in professional working life that formed with industrialization. Women have to fulfill childcare etc. traditional roles along with working life. This may affect their business preferred. Some of the women cannot work at all after the birth of their children and some of them are able to work part time. This research examines the evaluations of part-time working mothers in Kırklareli province towards part-time work. Semi-structured interviews were conducted with 18 part-time mothers using the snowball sampling method in the study. It has been stated that “motherhood and livelihood struggle” is predominantly effective in mothers' choosing to work part-time. The participants whose views were evaluated within the scope of the research; They stated that working positively affected their mood and that they did not have any problems in establishing a balance between work and family. However, it is understood that part-time work is an obstacle to career goals and mothers are worried about this situation.Keywords
Career, Working, Part-Time Working, Part-Time Working Mothers, Work-Family Balance.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri