Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN D-8 ÜLKELERİYLE İKİLİ TİCARET AKIMLARINA İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZİ
(TURKEY’S BILATERAL TRADE MOVEMENTS WITH D-8 COUNTRIES EXAMINATION WITH GRAVITY MODEL: PANEL DATA ANALYSIS )

Yazar : Günay KOYUNCU   & Feyza BALAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 698-711
14    7


Özet

Bu çalışma Türkiye’nin Malezya, Mısır, Nijerya, Bangladeş, İran, Endonezya, Pakistan’dan oluşan D-8’e üye olmasının dış ticareti üzerindeki etkisini Çekim Modeli aracılığıyla analiz etmektedir. Analizde 1996-2017 yılları arası dönem incelenmiş olup emek verimliliği, işgücüne katılma oranı, ülkelerin başkentleri arası uzaklık, ekonomik birliklere üyelikten oluşan bağımsız değişkenlerin Türkiye’nin ticaret hacmi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Uygulanan Panel EKK tahmin sonuçları kişi başı gelir benzerliğinin, emek verimliliğinin, işgücüne katılım oranının ve uluslararası örğütlere üyeliğin ikili ticareti pozitif; iki ülke başkentleri arası mesafenin ise negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Çekim Modeli, Linder

Abstract

This study analyses Turkey’s trade volume with D-8 countries which are Malaysia, Egypt, Nigeria, Bangladesh, Iran, Indonesia and Pakistan through the Gravity model. This study aims to investigate the effect of labour productivity, labour participate rate, distance, being a member of the economic unions on Turkey’s trade volume on by using the Gravity model over the period 1996-2017. The panel OLS estimation results showed that per capita income similarity, labor productivity, labor force participation rate and membership in international organizations are positively associated with bilateral trade, while the distance is negatively.Keywords
Keywords: Foreign Trade, Gravity Model, Linder

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Citefactor Acedemic Scientific Journals


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Cosmos Impact Factor


  Indexed

  IDEAStudies is indexed by Science Library Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the Society of Economics and Development.


  Indexed

  The IDEAstudies journal is indexed by the International Index Copernicus.


  Indexed

  The IDEAstudies journal indexed by the Rootindexing Journal Abstracting and Indexing Service.

  Root Indexing


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by the Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Scientific World Index (SCIWIN)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Directory of Research Journals Indexing (DRJI)


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by infoBase index


  Indexed

  IDEAstudies journal, indexed by Advanced Science Index


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by the Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF).


  Indexed

  The IDEAstudies journal is being indexed by ResearchBible (Academic Resource Index).Adres :KSU İİBF İşletme Bölümü Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon :+90 507 823 22 47 Whatsapp Faks :
Eposta :ideastudiesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri